Hơn 73,702 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm của Công ty Điện lực Đồng Tháp năm 2023, đạt 118,05% kế hoạch năm, bằng 2,5% điện thương phẩm.

Công nhân điện PC Đồng Tháp tuyên truyền tiết kiệm điện tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. Ảnh: Báo Công Thương

Năm 2023, Công ty đã phối hợp với Sở Công Thương Đồng Tháp kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo kế hoạch; tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách nhận biết sử dụng thiết bị điện có dán nhãn năng lượng; tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, kiểm toán năng lượng đối với các doanh nghiệp trọng điểm và hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, thay thế các trang thiết bị có hiệu suất thấp bằng các thiết bị, dây chuyền có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trên Báo, Đài PTTH Đồng Tháp và Đài phát thanh tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Công ty cũng phối hợp với Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức lớp bồi huấn cán bộ tuyên truyền công tác sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hiệu quả, công tác chuyển đổi số thanh toán không dùng tiền mặt, hướng dẫn cài app CSKH EVNSPC/Zalo EVNSPC, phổ biến các hành vi vi phạm sử dụng điện và các hình thức xử phạt trộm cắp điện theo quy định pháp luật.

Đồng thời, phối hợp với Hội Nông dân Đồng Tháp tổ chức các hoạt động tuyên truyền “Tiết kiệm điện trong sản xuất nông nghiệp”, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến 100% các trạm bơm, các thành viên Hội quán tham gia. Vận động hàng nghìn hội viên đăng ký tham gia cuộc thi “Tiết kiệm điện trong sản xuất nông nghiệp” (có ký cam kết sử dụng điện an toàn, tiết kiệm)...


  • 17/01/2024 03:34
  • PV
  • 1861