Hơn 2,4 triệu khách hàng Thủ đô được miễn, giảm tiền điện do ảnh hưởng dịch COVID-19

Theo báo cáo của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), tính đến ngày 31/7/2020, đã có hơn 2,4 triệu khách hàng được hỗ trợ miễn, giảm tiền điện do bị ảnh hưởng dịch COVID-19, với tổng số tiền gần 900 tỷ đồng.

Kết thúc đợt miễn, giảm giá điện, tiền điện do ảnh hưởng của dịch COVID-19, EVNHANOI đã miễn, giảm cho hơn 2,4 triệu khách hàng với tổng số tiền gần 900 tỉ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), thời gian qua, EVNHANOI đã thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện tối đa cho khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là các khách hàng cơ sở lưu trú du lịch để được hưởng ưu đãi giá điện theo quy định. Thời gian áp dụng hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là ba tháng liên tiếp; trong đó, thời điểm áp dụng đối với khách hàng sinh hoạt là từ kỳ hóa đơn tháng 5/2020 cho đến kỳ hóa đơn của tháng 7/2020, đối với khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt được tính từ ngày 16/4/2020 cho đến hết ngày 15/7/2020.

Từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8/2020, khách hàng sử dụng điện có thể theo dõi hóa đơn tiền điện của gia đình theo mẫu hóa đơn điện tử thông thường.

Theo quy định của Bộ Công Thương, mức giảm giá điện, tiền điện cho các đối tượng khách hàng cụ thể như sau: giảm 10% giá điện đối với các khách hàng sử dụng điện sản xuất, kinh doanh; giảm 10% giá điện từ bậc 1 đến bậc 4 đối với các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt; giảm từ giá kinh doanh xuống bằng mức giá sản xuất đối với khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch, sau đó giảm tiếp 10%; giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 (20% hoặc 100% tuỳ theo quy định cụ thể tại văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL).


  • 06/08/2020 11:50
  • Hà Văn Anh
  • 4134