Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn sẽ diễn ra vào tháng 11/2017

Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 1761/CTLT-EVN-CĐĐVN ngày 24/4/2017 về việc tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn.

Hội thi gồm 2 nhóm nghề: Quản lý vận hành đường dây và trạm, trưởng ca nhà máy điện.

Quy định các đội thi tham gia Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn năm 2017 phải là những đội đạt thành tích cao nhất tại hội thi cấp Tổng công ty.

Cụ thể, mỗi tổng công ty điện lực được chọn 3 đội, gồm: 1 đội quản lý vận hành trạm biến áp 110 kV ( 2 thí sinh/đội); 1 đội quản lý vận hành đường dây 110 kV (3 thí sinh/đội); 1 đội quản lý vận hành đường dây và trạm trung, hạ thế (3 thí sinh/đội).

Đối với các đơn vị thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, mỗi Công ty Truyền tải điện chọn 2 đội, gồm: 1 đội quản lý vận hành trạm biến áp 220 - 500 kV ( 2 – 3 thí sinh/đội); 1 đội quản lý vận hành đường dây 220 kV – 500 kV (3 thí sinh/đội).

Các công ty phát điện trực thuộc Tập đoàn và các công ty phát điện trực thuộc các tổng công ty phát điện (GENCO) được chọn 1 trưởng ca vận hành nhà máy điện.

Hội thi tại cấp cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 30/9/2017.

Hội thi cấp Tập đoàn là dịp để đánh giá chất lượng đội ngũ lao động trực tiếp, qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn lao động của Tập đoàn. 

Xem Chỉ thị liên tịch trong file đính kèm.

ChithilientichhoithithogioiEVN2017.PDF


  • 25/04/2017 05:31
  • Huyền Nhi
  • 12945