Hội nghị triển khai Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030

Hơn 200 đại biểu là đại diện các bộ, ngành, các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng đã tham dự Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP3). Sự kiện do Bộ Công Thương tổ chức, ngày 24/7 tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Theo ông Trịnh Quốc Vũ - Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương), trong năm 2020, nguồn ngân sách Nhà nước được sử dụng để tập trung hoàn thiện, kiện toàn về thể chế, các văn bản pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tính đến nay, cả nước đã có 13 tỉnh, thành được hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động tiết kiệm năng lượng và dự kiến từ năm 2021 sẽ tập trung nhân rộng, triển khai các hoạt động trên phạm vi cả nước.

Triển khai Chương trình VNEEP3, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025. Bộ cũng đã hoàn thiện khung kế hoạch 5 năm bám sát 9 hợp phần của chương trình với đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể. Các hoạt động tập trung vào rà soát, xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý; hỗ trợ kỹ thuật tài chính thúc đẩy tiết kiệm năng lượng; xây dựng trung tâm dữ liệu năng lượng Việt Nam; đẩy mạnh truyền thông, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học.

Mục tiêu cụ thể trong giai đoạn từ nay đến 2025 gồm: giảm mức tổn thất điện năng xuống dưới 6,5%; giảm mức tiêu hao năng lượng trung bình trong các ngành công nghiệp so với giai đoạn 2015 - 2018. Ngoài ra, 70% khu công nghiệp và 50% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng; 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng; 100% doanh nghiệp vận tải trọng điểm có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện, giải pháp kỹ thuật theo hướng tiết kiệm năng lượng; 90% các tỉnh thành xây dựng và phê duyệt chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tham luận tại hội nghị, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - ông Võ Quang Lâm đã báo cáo những kết quả đạt được trong chương trình và các giải pháp tiết kiệm điện của EVN giai đoạn 2015 - 2020; đồng thời trình bày những giải pháp, kiến nghị thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh cần khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong phát triển điện mặt trời mái nhà.

Tại hội nghị, Bộ Công Thương đã trình bày kế hoạch triển khai các hoạt động thuộc Chương trình VNEEP3 cho các năm 2020, 2021 và những năm tiếp theo. Đồng thời, Bộ cũng đưa ra hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Nghị định 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện 2020 – 2025.

Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP3): 

- Mục tiêu: Tiết kiệm được từ 5 - 7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn đến năm 2025 và đạt từ 8 - 10% trong cả giai đoạn từ 2019 - 2030, tương đương khoảng 60 triệu tấn dầu quy đổi (TOE).

- Tổng kinh phí thực hiện 8.200 tỷ đồng; trong đó, nguồn ngân sách Nhà nước là 4.400 tỷ đồng, vốn đầu tư từ tổ chức tín dụng trong nước là 3.800 tỷ đồng.