Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia năm 2022

Chiều 21/11 tại Hà Nội, Đảng ủy Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (EVNNLDC) tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ. Đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự và chỉ đạo hội nghị.

Trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ EVNNLDC, đồng chí Nguyễn Đức Ninh – Bí thư Đảng ủy EVNNLDC cho biết, năm 2022, việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các mghị quyết, chỉ thị của cấp trên luôn được ưu tiên hàng đầu. Đảng ủy EVNNLDC đã triệu tập 100% đảng viên tham gia đầy đủ các đợt quán triệt, học tập các nghị quyết do Đảng ủy cấp trên tổ chức. Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng được hiện thực hóa bằng việc ban hành 4 chương trình hành động của Đảng ủy EVNNLDC.

Đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban chấp hành Đảng bộ EVNNLDC trong năm 2022

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được đưa vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá hàng năm.

Thực hiện kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban chấp hành Đảng bộ EVNNLDC đã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo; lấy kết quả học tập là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng cuối năm.

Đảng ủy Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cũng đã chỉ đạo sát sao các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên; thực hiện tốt việc thực hiện quy chế dân chủ; công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm, sử dụng vốn. công tác tổ chức - cán bộ, công tác tuyển dụng, đào tạo...

Đối với nguyên tắc tập trung dân chủ, Đảng ủy Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia luôn xác định rõ cơ chế chịu trách nhiệm trong mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân khi thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; gắn thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường ý thức tự giác tự phê bình và phê bình của đảng việc công tác kiểm tra, giám sát thực hiện thường xuyên, nghiêm túc...

Quán triệt và triển khai Chương trình hành động hiện thực hoá Nghị quyết số 28 ngày 17/7/2019 của Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tăng cường hoạt động truyền thông, Đảng uỷ EVNNLDC đã chỉ đạo các bộ phận liên quan bám sát các yêu cầu truyền thông. Các sản phẩm truyền thông đăng tải trên Fanpage, kênh Youtube của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia được đổi mới mạnh mẽ về nội dung và hình thức thể hiện, tăng cường các nội dung Infographic, các nội dung truyền thông đa phương tiện. Một số bản tin nội bộ liên quan đến hoạt động sản xuất, phối hợp trong công tác hợp tác quốc tế cũng được triển khai với hình thức song ngữ (tiếng Anh, tiếng Việt).

Đồng chí Nguyễn Đức Ninh - Bí thư Đảng ủy EVNNLDC báo cáo tại hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ chính trị, năm 2022, Đảng ủy EVNNLDC đã chỉ đạo, lãnh đạo công tác vận hành hệ thống điện đã đảm bảo an toàn, ổn định, liên tục và kinh tế. Công tác tính toán, lập phương thức vận hành hệ thống điện luôn được thực hiện đầy đủ theo định kỳ cũng như mỗi khi hệ thống điện có những biến động đột xuất.

Đặc biệt, năm 2022, EVNNLDC đã phối hợp với Công ty Điện lực Campuchia (EDC) tiến hành hòa lưới, thử nghiệm an toàn ổn định tổ máy số 1 nhà máy nhiệt điện than HSPGC với công suất đặt 350MW; thống nhất các giải pháp để vận hành an toàn lưới điện liên kết. Đến nay, tổ máy số 1 đã hoàn thành các hạng mục thử nghiệm và hệ thống điện vận hành an toàn.

EVNNLDC cũng đẩy mạnh công tác tự động hóa trong điều hành thị trường điện như: xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống điện – thị trường điện và công cụ hỗ trợ phục vụ tính toán lập kế hoạch vận hành bằng phần mềm Plexos, tích hợp và khai thác dữ liệu hồ chứa thủy điện trong hệ thống lập phương thức ngắn hạn phục vụ nâng cao hiệu quả vận hành nguồn thủy điện... Hiện nay, EVNNLDC đang triển khai xây dựng công cụ quản lý, tổng hợp, truy xuất dữ liệu hợp đồng, phục vụ dữ liệu hóa thông tin hợp đồng các nhà máy điện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban chấp hành Đảng bộ EVNNLDC trong thực hiện các nhiệm vụ năm 2022. Ban chấp hành Đảng bộ EVNNLDC đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, góp ý trong hội nghị kiểm điểm năm 2021; thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác Đảng cũng như nhiệm vụ chính trị.

Xác định nhiệm vụ trong năm 2023 và giai đoạn tới sẽ rất nhiều những khó khăn, thách thức, đồng chí Trần Đình Nhân yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ EVNNLDC khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, phát huy các thế mạnh; tăng cường sự lắng nghe, đối thoại, phát huy tính dân chủ ở cơ sở; khuyến khích lực lượng trẻ, có năng lực đứng vào hàng ngũ của Đảng...

Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian tới, Đảng ủy EVNNLDC cần chỉ đạo, lãnh đạo các bộ phận xây dựng kế hoạch vận hành hệ thống điện, thị trường điện một cách khoa học, minh bạch, chia sẻ thông tin. Song song đó, EVNNLDC cần đầu tư công nghệ, trang bị cơ sở vật chất, các công cụ dự báo để thực hiện tốt công tác vận hành hệ thống điện trong bối cảnh các nguồn năng lượng tái tạo sẽ phát triển mạnh trong tương lai.


  • 21/11/2022 06:34
  • Nghi Viên
  • 9191