Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN năm 2022

Ngày 23/11, tại Hà Nội, đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự và chỉ đạo hội nghị kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC).

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Hòa – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc EVNPSC cho biết: Trong năm 2022, tập thể Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ EVNPSC đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt đầy đủ và kịp thời thực hiện các chủ trương, nghị quyết, các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy EVN được BCH Đảng bộ phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, người lao động.

Đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

BCH Đảng bộ đã hoạt động đúng quy chế và làm việc theo chương trình công tác trọng tâm đã đề ra trong năm. Quy chế làm việc của BCH đã phân định rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc, thể hiện sự chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Chế độ sinh hoạt của BCH Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc luôn bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình. BCH Đảng bộ thường xuyên quán triệt để các chi ủy, chi bộ, đảng viên và người lao động có nhận thức đúng về bản chất nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ, thấy được tính tất yếu phải thực hiện, từ đó từng bước nâng cao ý thức tự giác thực hiện đúng, đầy đủ nguyên tắc.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, BCH Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 do EVN giao. Đơn vị đã thực hiện tiết kiệm chi phí trong các hoạt động sản xuất của toàn trung tâm theo yêu cầu của EVN. Về công tác quản trị doanh nghiệp, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, triển khai chuyển đổi số, qua đó góp phần nâng cao năng lực quản trị. BCH Đảng bộ cũng rất quan tâm đến công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và đã chỉ đạo chuyên môn lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu về năng lực, trình độ và khả năng tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa phục vụ sản xuất.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN và các ban tham mưu của Đảng ủy EVN ghi nhận những nỗ lực của EVNPSC. BCH Đảng bộ EVNPSC đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, góp ý tại hội nghị kiểm điểm năm 2021; thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác Đảng cũng như nhiệm vụ chính trị.

Trong năm 2022, đơn vị vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm như vẫn còn xảy ra sự cố chủ quan trong thi công dự án nâng công suất trạm biến áp; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ đối với các chi bộ còn chưa được tốt. Xác định nhiệm vụ trong năm 2023 và giai đoạn tới sẽ rất nhiều những khó khăn, thách thức, đồng chí Trần Đình Nhân yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ EVNPSC khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, phát huy các thế mạnh của đơn vị sửa chữa hàng đầu EVN; vận dụng cơ chế, chính sách để giữa chân người có năng lực nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.


  • 23/11/2022 09:44
  • Xuân Tiến
  • 3936