Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 năm 2022

Ngày 24/11 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Vũ Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cho biết: Trong năm 2022, tập thể BCH Đảng bộ nhà máy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy nhà máy hoạt động đúng quy chế, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chương trình công tác đề ra. Chế độ sinh hoạt của BCH được thực hiện nghiêm túc, tích cực và đi vào thực chất. BCH luôn bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, nội dung trong các kỳ họp đều được thảo luận và quyết định theo đúng nguyên tắc.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN phát biểu tại hội nghị

Đảng uỷ nhà máy thường xuyên quán triệt, làm cho cấp ủy, đảng viên, tổ chức đảng có nhận thức đúng về bản chất nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ, thấy được tính tất yếu phải thực hiện, từ đó từng bước nâng cao ý thức tự giác thực hiện đúng, đầy đủ nguyên tắc.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, năm 2022, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 luôn đảm bảo duy trì sản xuất điện an toàn, liên tục, đáp ứng đầy đủ sản lượng điện cho hệ thống điện, đặc biệt trong các tháng cao điểm của mùa khô, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đến nay, nhà máy đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cùng các đồng chí trong đoàn, đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Đảng ủy nhà máy đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung còn hạn chế, nên đã cơ bản khắc phục được các tồn tại, hạn chế của năm 2021. Những nội dung chưa khắc phục được chủ yếu thuộc về yếu tố khách quan, cần tiếp tục nỗ lực khắc phục trong những tháng cuối năm 2022.

Đoàn công tác của Đảng ủy EVN cũng chỉ ra một số hạn chế tại Đảng bộ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 như: sinh hoạt đảng tại các chi bộ còn rời rạc, chưa tập trung; nhiều chỉ thị của cấp trên triển khai còn chậm; công tác phát triển đảng viên chưa hoàn thành kế hoạch đề ra của năm 2022; tiến độ thực hiện một số công trình đầu tư xây dựng trong năm 2022 còn chậm so với kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cùng các đồng chí trong đoàn công tác đề nghị Đảng ủy Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc để nâng cao năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, trong việc tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Đảng ủy Khối DNTW và Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đề cao dân chủ; bám sát, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy EVN phù hợp với tình hình thực tiễn. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy EVN; tích cực phối hợp, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của lãnh đạo các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân BCH Đảng bộ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 năm 2022

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực nhằm xây dựng tập thể Đảng bộ nhà máy trong sạch vững mạnh.

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chú trọng công tác phát triển đảng; phát huy sức mạnh của cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo thành khối thống nhất để hoàn thành nhiệm vụ chung. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tại các chi bộ, chú trọng kiểm tra việc chấp hành, thi hành Điều lệ Đảng, việc thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng và công tác cán bộ, công tác phòng chống tham nhũng.


  • 24/11/2022 06:00
  • Chiến Thắng
  • 4323