Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình năm 2020

Ngày 5/12, tại Hòa Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – Nguyễn Hữu Tuấn dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình năm 2020.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết: Trong năm 2020, việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên được Đảng bộ Công ty thự hiện nghiêm túc. Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty luôn xác định, tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng. Mọi vấn đề hệ trọng đều được đưa ra bàn bạc, lấy ý kiến trong tập thể và quyết định theo đa số trên cơ sở các Quy chế, Quy định mà cấp thẩm quyền đã ban hành.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm dân chủ, khách quan theo đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, quy định của Đảng; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của các cấp ủy đảng, đảng viên và chi bộ.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được thực hiện tốt. Trong năm, NMTĐ Hòa Bình được quản lý vận hành an toàn và hiệu quả. Mặc dù thủy văn diễn biến hết sức bất lợi, tổng lượng nước về hồ thiếu hụt 22% so với trung bình nhiều năm nhưng công tác điều tiết nước phát điện hợp lý, sản lượng điện sản xuất đến hết ngày 4/12 đạt 8,136 tỷ kWh điện (đạt 98,5% kế hoạch năm), dự kiến hết năm sẽ đạt và vượt kế hoạch Tập đoàn giao. Công tác cấp nước chống hạn đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và giao thông trong mùa cạn phía hạ du. Công trình đập, hồ chứa được kiểm tra, theo dõi, quan trắc đầy đủ, đảm bảo an toàn, ổn định. Các chỉ tiêu kỹ thuật vận hành thực hiện đều đạt và vượt yêu cầu.  

Cùng với đó, công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm với địa phương, đóng góp đầy đủ kịp thời các khoản thuế, phí với tổng giá trị xấp xỉ 1.300 tỷ đồng; chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường. Công ty phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng ở địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn Công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia; xây dựng phương án bảo vệ Công trình theo Nghị định 114 NĐ/CP về quản lý an toàn đập. 

Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN ghi nhận những nỗ lực của BCH Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình đã đạt được trong năm 2020 cả về xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị trong năm 2021, Đảng bộ công ty cần duy trì thường xuyên, đều đặn công tác tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện tốt quản lý vận hành, đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du. Đảng ủy công ty cần tiếp tục chỉ đạo chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ động thông qua các tổ chức đoàn thể nắm bắt tình hình đời sống, sinh hoạt của cán bộ đảng viên và người lao động. 


  • 07/12/2020 12:00
  • Huyền Thương
  • 1852