Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ Ban QLDA Điện 1 năm 2020

Ngày 30/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Ban QLDA Điện 1 tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN đánh giá cao công tác chuẩn bị kiểm điểm năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Ban QLDA Điện 1 đã được làm đúng theo hướng dẫn, yêu cầu của Đảng ủy EVN. Nội dung đầy đủ và chi tiết cả trong công tác xây dựng Đảng cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị Đảng bộ Ban QLDA Điện 1 cần phân tích và làm rõ hơn tồn tại hạn chế trong triển khai quyết toán công trình NMTĐ Sơn La, Lai Châu, cùng với đó phân tích kỹ công tác đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện và lưới điện được Tập đoàn giao thời gian vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị Đảng ủy Ban QLDA Điện 1 chỉ đạo xây dựng, ban hành nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ, xây dựng chương trình công tác của Ban chấp hành trong năm 2021; giao nhiệm vụ cụ thể đến từng chi bộ, chỉ đạo các chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy trên cơ sở nguyên tắc, chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc, phân công công việc và điều hành khoa học, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với đề cao trách nhiệm cá nhân các đồng chí Đảng ủy viên trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Đảng ủy Ban cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của đảng bộ, chi bộ; sớm phát hiện và ngăn ngừa vi phạm; giải quyết dứt điểm những vấn đề, vụ việc phát sinh; phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, kỷ cương và tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Bùi Phương Nam – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA Điện 1 cho biết: Năm 2020, Đảng ủy Ban đã chỉ đạo bộ máy chuyên môn cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của cấp trên. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Ban chỉ đạo chuyên môn thực hiện quyết toán Dự án NMTĐ Sơn La và NMTĐ Lai Châu theo kế hoạch. Cùng với đó gấp rút hoàn thiện các thủ tục để khởi công Dự án Cơ sở hạ tầng dùng chung cho các nhà máy điện tuabin khí hỗn hợp Dung Quất I, II và III trong năm 2020 và Dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng trong tháng 01/2021.


  • 30/11/2020 05:15
  • Xuân Tiến
  • 3407