Hội nghị kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình năm 2021

Ngày 4/12, đồng chí Nguyễn Đức Cường - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chủ trì Hội nghị trực tuyến kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình.

Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện Ban Truyền thông, Ban Tổ chức và Nhân sự, Văn phòng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành.

Năm 2021, Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình đã phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời tới cán bộ, đảng viên các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình kế hoạch, hướng dẫn,… của Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy EVN. Đặc biệt là các chỉ thị, chương trình kế hoạch liên quan đến triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III.

Đồng chí Nguyễn Đức Cường - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình thông qua các chương trình công tác trọng tâm quý. Nội dung nhiệm vụ chính trị trong chương trình công tác mỗi quý gắn liền với các kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trong năm, công trình NMTĐ Hòa Bình được quản lý vận hành an toàn và hiệu quả; không xảy ra sự cố hư hỏng nghiêm trọng ảnh hưởng đến hệ thống điện. Về sản lượng sản xuất, do thủy văn diễn biến bất lợi, tổng lượng nước về hồ thiếu hụt 32% so với trung bình nhiều năm, dự kiến cả năm sản xuất đạt khoảng trên 7,5 tỷ kWh điện. Các chỉ tiêu kỹ thuật như hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy, suất sự cố đều vượt so với kế hoạch, trong đó suất sự cố đến thời điểm hiện tại là 0%.  

Công ty thực hiện cấp nước chống hạn đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp gồm 3 đợt tăng cường phát điện với tổng lượng nước xả là 3,17 tỷ m3. Do lượng nước về thiếu hụt nhiều nên việc đảm bảo dòng chảy hạ du có nhiều khó khăn. Công ty đã báo cáo các cấp có thẩm quyền để điều tiết hợp lý, đảm bảo cấp nước phục vụ dân sinh và giao thông trong mùa cạn phía hạ du. Tình trạng công trình đập, hồ chứa được kiểm tra theo dõi quan trắc đầy đủ, luôn trong trạng thái an toàn, ổn định.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Đồng chí Nguyễn Đức Cường ghi nhận những kết quả đã đạt được của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, hoàn thành các nhiệm vụ được giao cả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng chỉ Nguyễn Đức Cường chỉ ra một số tồn tại khuyết điểm của Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình như: Công tác báo cáo định kỳ còn chưa đảm bảo về thời gian và hình thức văn bản. Tiến độ triển khai công tác đầu tư xây dựng một số dự án còn chậm. Tiến độ triển khai công tác đầu tư xây dựng một số dự án còn chậm. 

Đồng chí Nguyễn Đức Cường đề nghị Đảng ủy Công ty Thủy điện Hòa Bình phổ biến quán triệt thực hiện Quy định số 04-QĐ/ĐU ngày 22/11/2021 của Đảng ủy Tập đoàn về chế độ thông tin, báo cáo trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam; các ủy viên BCH phụ trách các lĩnh vực (kiểm tra giám sát, tuyên giáo, dân vận...) cần quan tâm đến việc báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề với Đảng ủy cấp trên theo qui định. Việc thực hiện các dự án đầu tư thường kéo dài do thủ tục phức tạp và yếu tố khách quan dịch bệnh có thể còn diễn ra, do vậy Đảng ủy Công ty Thủy điện Hòa Bình cần quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện sớm và đôn đốc các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện.


  • 04/12/2021 12:34
  • Lê Việt
  • 8163