Hội nghị Đại biểu Người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019

Hội nghị Đại biểu Người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 2019 với sự tham dự của 243 đại biểu vừa diễn ra chiều 2/8, tại Hà Nội. Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu đồng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm cho biết, toàn Tập đoàn nói chung và Công ty mẹ EVN nói riêng đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch đề ra, cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân, sản lượng điện thương phẩm vượt kế hoạch giao.                   

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân (bên phải) và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

Chất lượng phục vụ khách hàng của EVN tiếp tục chuyển biến tốt, chỉ số tiếp cận điện năng có bước đột phá góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. EVN cũng hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu tổn thất điện năng, năng suất lao động, độ tin cậy cung cấp điện, điều hành hệ thống điện an toàn, ổn định.

Trong năm 2018, tại Tập đoàn đã bố trí phòng tiếp công dân, xây dựng Nội quy tiếp công dân, phân công cán bộ tiếp công dân theo quy định Luật Tiếp công dân và Quy định tổ chức và hoạt động thanh tra trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Bên cạnh đó, người đứng đầu đơn vị đã có sự quan tâm, chỉ đạo, tăng cường công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí bộ phận, đội ngũ cán bộ thường xuyên theo dõi, nắm bắt và đảm bảo giải quyết chế độ cho người lao động theo quy định.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Về tình hình thực hiện chế độ, chính sách và tình hình tổ chức Hội nghị Người lao động tại các đơn vị trực thuộc, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng cho biết: "Đến trước Hội nghị ngày hôm nay đã có 17/18 đơn vị tổ chức hội nghị đảm bảo thời gian theo yêu cầu (Ban QLDA Điện 2 do mới thành lập và tập trung cho dự án Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch đang gặp nhiều khó khăn nên đề nghị được lùi thời gian tổ chức hội nghị người lao động sang năm 2020). Hội nghị người lao động tại các đơn vị đã thể hiện tinh thần dân chủ cao, người lao động mạnh dạn, thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến vào các hoạt động kinh doanh của đơn vị".

100% người lao động trong Tập đoàn được bố trí đủ việc làm, chế độ tiền lương được đảm bảo, việc phân phối tiền lương được thực hiện theo quy chế đã ban hành. Đặc biệt, công tác chăm lo phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho người lao động được EVN đặc biệt quan tâm.

Tại Hội nghị, các câu hỏi của người lao động đã được Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân trao đổi, đi đúng vào trọng tâm, tâm tư nguyện vọng của người lao động, xung quanh các nội dung như: xây dựng, áp dụng chính sách, chế độ đặc thù tối đa, khác biệt đối với người lao động đến làm việc tại hải đảo, biên giới, vùng sâu, vùng xa; quan tâm, tìm biện pháp để người lao động Ban QLDA Điện 3 có đủ việc làm thường xuyên; xem xét bổ sung định biên cho Công ty Nhiệt điện Thái Bình,...

Ghi nhận những nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo EVN và Công đoàn Điện lực Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định: Với sự phối hợp, đồng hành chặt chẽ giữa chuyên môn và Công đoàn, EVN đã tạo sự gắn kết và phát huy sức mạnh tập thể để Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao phó, đồng thời chăm lo, đảm bảo tốt chế độ cho người lao động. 

Từ những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn EVN cần tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại các đơn vị, đặc biệt là công tác đối thoại định kỳ để giải quyết kịp thời những vướng mắc. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng để hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và lâu dài trong giai đoạn tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp,...

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2021 gồm 07 thành viên và nhất trí thông qua, ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

- Tính đến 26/7/2019, Công ty mẹ EVN có tổng số lao động là 5.040 người; trong đó lao động nữ chiếm tỷ lệ 19 %.

Về trình độ đào tạo: 

        + Trình độ trên đại học: 642 người, chiếm tỷ lệ 12,43% 

        + Trình độ đại học: 2.521 người, chiếm tỷ lệ 50%;

        + Trình độ cao đẳng: 312 người, chiếm tỷ lệ 6,2;

        + Trình độ Trung cấp chuyên nghiệp: 1.279 người, chiếm tỷ lệ 25,38%

        + Trình độ lao động khác: 286 người, chiếm tỷ lệ 5,7% .

Một số hình ảnh tại Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

Hội nghị gồm 243 đại biểu, trong đó 34 đại biểu đương nhiên, 209 đại biểu được bầu đến tham dự

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu chủ trì Hội nghị.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của các đơn vị trực thuộc.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm trình bày báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 của EVN.

Đoàn Chủ tịch tham gia bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2019 -2021.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Thỏa ước lao động tập thể


  • 02/08/2019 10:30
  • Thanh Huyền - Ngọc Tuấn
  • 11105