Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), chiều 19/5, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương” cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW). Đoàn thanh niên EVN tham gia hội nghị từ điểm cầu trụ sở EVN và điểm cầu các đơn vị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Đoàn Khối DNTW có PGS.TS Lâm Quốc Tuấn - Viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện Trung ương Đoàn; đại diện Ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW.

Hội nghị đã được nghe PGS.TS Lâm Quốc Tuấn - Viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, trong đó tập trung vào những nội dung cơ bản về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương.

 Nhiều cán bộ đoàn, đoàn viên Đoàn thanh niên EVN tham gia hội nghị từ điểm cầu trụ sở EVN

Việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, xuyên suốt của các cấp bộ Đoàn trong Khối Doanh nghiệp Trung ương, trong đó có Đoàn thanh niên EVN.

Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến. Đồng thời, qua đó cũng phát hiện, biểu dương lan tỏa những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đoàn cơ sở trong Đoàn thanh niên EVN tham gia hội nghị từ các điểm cầu trực tuyến

 


  • 19/05/2023 04:39
  • PV
  • 4399