Hoàn thành xây dựng, phát triển Hệ thống thông tin quản lý khách hàng (CMIS) 4.0

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức tổng kết công tác xây dựng và phát triển Hệ thống thông tin quản lý khách hàng (CMIS) 4.0.

CMIS được Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) lập trình hoàn thiện phiên bản 1.0 từ năm 2004. Đến nay, toàn bộ các đơn vị của EVN đã khai thác hệ thống này trong kinh doanh điện năng. Đây là một trong những phần mềm dùng chung đầu tiên do đội ngũ IT của EVN tự phát triển, và là phần mềm “xương sống” đáp ứng các nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ khách hàng của EVN. 

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hiện đại, chuyển đổi số công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng (KD DVKH) của EVN, CMIS đã được nâng cấp qua các phiên bản. Bắt đầu với phiên bản CMIS 1.0 triển khai năm 2004, phiên bản CMIS 2.0 hoàn thành năm 2011, đến tháng 10/2018, Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) đã hoàn thành việc nâng cấp, triển khai hệ thống CMIS 3.0 cho 5 tổng công ty điện lực. Từ năm 2022, EVN đã phê duyệt dự án nâng cấp hệ thống CMIS; và EVNICT đã hoàn thành việc 12/12 nhiệm vụ triển khai CMIS 4.0 trong tháng 11/2023.

Lãnh đạo EVN, Ban Kinh doanh EVN, lãnh đạo EVNICT và các tổng công ty điện lực hoàn thành nghi thức kích hoạt ra mắt CMIS 4.0

CMIS 4.0 được xây dựng với định hướng phát triển: Hỗ trợ các đơn vị trong công tác vận hành triển khai hệ thống; tiếp tục hoàn thiện bổ sung các nghiệp vụ mới phát sinh trong công tác KD DVKH; nâng cấp công nghệ bắt kịp xu hướng đổi mới và đảm bảo an toàn thông tin; xây dựng hệ sinh thái ứng dụng dùng chung trong công tác KD DVKH, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành xuyên suốt của lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị.

Để triển khai CMIS 4.0, EVNICT đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo từ lãnh đạo tập đoàn, các ban chuyên môn EVN, và đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điện lực để xây dựng CMIS 4.0 đáp ứng các nghiệp vụ đặc thù của công tác KD DVKH.

Tại chương trình tổng kết, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm và đại diện các tổng công ty điện lực đã đánh giá cao sự nỗ lực của EVNICT trong việc triển khai nâng cấp CMIS 4.0 nói riêng và việc xây dựng hệ thống CMIS nói chung trong suốt gần 20 năm qua.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm ghi nhận sự nỗ lực của EVNICT về nâng cấp, triển khai CMIS 4.0

Những nỗ lực của EVNICT trong triển khai CMIS đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của EVN, được khách hàng và xã hội ghi nhận và đánh giá cao. CMIS giúp EVN phát triển các dịch vụ điện theo hướng điện tử hóa giao dịch, thanh toán không dùng tiền mặt, thiết lập các hệ thống đảm bảo cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4, dịch vụ công Quốc gia, số hóa toàn bộ giao dịch với khách hàng... 

Qua gần 20 năm phát triển, CMIS đã được ghi nhận được rất nhiều giải thưởng, trong đó có 2 giải Sao Khuê do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) trao tặng, đó là Sao Khuê năm 2006 (phiên bản CMIS 1.0), Sao Khuê 2011 (phiên bản CMIS 2.0). Các phân hệ trong CMIS cũng đạt giải Sao Khuê như Hệ thống quản lý hóa đơn điện tử đạt giải năm 2014; Giải pháp phần mềm cung cấp dịch vụ Điện theo phương thức giao diện điện tử EVN đạt giải năm 2020; Hệ thống tích hợp cơ sở dữ liệu dân cư, cổng Dịch vụ công Quốc gia và kết nối nền tảng số của các tỉnh/thành phố (EVNConnect) đạt giải năm 2023 và nhiều giải thưởng khác do các bộ/ban ngành trao tặng. 


  • 22/12/2023 06:11
  • Huyền Vũ
  • 4650