Hoàn thành toàn bộ Dự án đường dây 500kV đấu nối Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia

Vào lúc 15h36 ngày 27/7, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện toàn bộ công trình đường dây 500kV đấu nối Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia.

Trước đó, ngày 26/3, dự án đã đóng điện giai đoạn 1.

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án. Công trình được khởi công ngày 9/4/2018 và đi qua địa bàn các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

Dự án đường dây 500kV đấu nối Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia có quy mô xây dựng mới 2 tuyến đường dây mạch kép 500kV dài 39,6 km với 219 vị trí, đấu nối từ Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 với đường dây 500kV Nho Quan - Hà Tĩnh mạch 1 và 2; đồng thời thi công các trụ đảo pha trên tuyến đường dây 500kV mạch 1 và 2 hiện hữu.

Công trình đường dây 500kV đấu nối NMNĐ BOT Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia đã hoàn thành.

Đây là các dự án lưới điện cấp bách, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 về Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII). 

Trong quá trình triển khai, dự án gặp rất nhiều khó khăn như chiều dài tuyến phức tạp, đi qua nhiều khu dân cư, các khu công nghiệp. Việc hoàn thành dự án trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp là sự cố gắng rất lớn của EVNNPT/CPMB và các đơn vị thi công trên công trường, qua đó kịp thời để sẵn sàng truyền tải nguồn điện từ NMNĐ BOT Nghi Sơn 2 lên hệ thống điện quốc gia.