Hoàn thành nâng công suất Trạm biến áp 220kV Quang Châu (Bắc Giang) trước mùa nắng nóng

Máy biến áp AT2 công suất 250MVA tại Trạm biến áp 220kV Quang Châu (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) được đóng điện thành công lúc 7h45 phút ngày 31/3, qua đó nâng công suất toàn trạm lên 2x250MVA.

Máy biến áp AT2, Trạm biến áp 220kV Quang Châu

Dự án có tổng mức đầu tư 116,12 tỷ đồng, được thực hiện tại Trạm biến áp 220kV Quang Châu (thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). 

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 1 quản lý vận hành công trình.

Công trình nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang và khu vực lân cận. 


  • 31/03/2021 08:15
  • Huyền Thương
  • 2407