Hoàn thành nâng công suất Trạm biến áp 220kV Kiên Bình (Kiên Giang) lên 500MVA

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, đóng điện công trình nâng công suất Trạm biến áp 220kV Kiên Bình từ 375MVA lên 500MVA và mở rộng 2 ngăn lộ 220kV.

Máy biến áp AT2 (220kV - 250MVA) Trạm 220kV Kiên Bình vừa được đóng điện thành công

Dự ​án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB thay mặt EVNNPT điều hành dự án, Truyền tải điện miền Tây 3 (thuộc Công ty Truyền tải điện 4) tiếp nhận vận hành sau khi công trình hoàn thành.

Công trình có quy mô lắp đặt mới máy biến áp 220kV - 250MVA thay thế máy biến áp AT2 (220kV - 125MVA) hiện hữu, qua đó nâng tổng công suất của Trạm 220 kV Kiên Bình từ 375 MVA lên 500 MVA; hoàn thiện hệ thống mạch nhị thứ, điều khiển bảo vệ, tín hiệu thông tin liên lạc, SCADA cho máy biến áp lắp mới; lắp đặt giàn phun sương và thực hiện cải tạo, bổ sung, thay thế, lắp đặt thiết bị liên quan cho phù hợp với máy biến áp mới.

Công trình góp phần đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng cho huyện đảo Phú Quốc và khu vực lân cận.