Hoàn thành nâng công suất TBA 220 kV Cà Mau

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) vừa tổ chức đóng điện, đưa vào vận hành MBA AT2 220kV-250MVA tại TBA 220kV Cà Mau.

Dự án có quy mô thay thế MBA AT2 có công suất 125 MVA bằng MBA có công suất 250 MVA (nâng tổng công suất Trạm thành 2 x 250 MVA), lắp đặt thiết bị 02 ngăn lộ đường dây 220 kV đi TBA 220 kV Năm Căn, lắp đặt thiết bị 04 ngăn lộ đường dây 110 kV, lắp đặt biến điện áp và chống sét van phía 22 kV của MBA AT2, bổ sung phần điều khiển, rơ le bảo vệ, đo lường đồng bộ theo dự án này.

Công trình đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Cà Mau, hạn chế tổn thất trong lưới truyền tải điện.

Đây là một trong 3 công trình thuộc dự án “Nâng công suất Trạm biến áp 220 kV Trà Vinh, Cà Mau và lắp đặt các ngăn lộ 110 kV Trạm biếp áp 220 kV Bến Tre”. Tổng mức đầu tư của dự án này hơn 173 tỷ đồng, do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận vận hành. 

Trước đó, SPMB đã đóng điện công trình "Nâng công suất TBA 220 kV Trà Vinh" vào ngày 14/10/2018 và hoàn thành "Lắp đặt các ngăn lộ 110 kV TBA 220 kV Bến Tre" vào ngày 16/12/2018.


  • 19/12/2018 02:17
  • Xuân Tiến
  • 21320