Hoàn thành gói thầu kéo dây đầu tiên Dự án đường dây 500kV mạch 3

Ngày 8/6/2024, gói thầu số 39 Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa là gói thầu đầu tiên của toàn tuyến Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối hoàn thành công tác kéo dây, vượt trước tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư 7 ngày.

Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa có chiều dài khoảng 74,4km, đi qua địa bàn các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa. Dự án có 180 vị trí móng cột và đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác dựng cột và đang tổ chức kéo dây.

Ông Lê Thế Hạnh - Giám đốc Công ty TNHH Phương Hạnh cho biết: đơn vị thi công gói thầu số 39 trên địa bàn huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) gồm 16 vị trí móng (từ vị trí 67-82A), tương ứng với 6km. Thời gian qua, với sự chỉ đạo sát sao của EVN, EVNNPT cùng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương huyện Nga Sơn, chính quyền các xã có đường dây đi qua và người dân bàn giao sớm mặt bằng, nên đơn vị đã sớm tiếp cận vị trí để thi công ngay. Ngoài ra, mỗi CBCNV của Công ty đã xác định rõ tính chất, tầm quan trọng của dự án nên đã huy động tối đa lực lượng, làm việc 3 ca, 4 kíp, 24/7, xuyên lễ, Tết, xuyên ngày nghỉ, đồng thời tổ chức biện pháp thi công hợp lý từ khâu đào đúc móng đến dựng cột nên đã hoàn thành sớm kế hoạch đề ra.

Gói thầu số 39 Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa hoàn thành thành công tác kéo dây

Ông Lê Thế Hạnh cho biết thêm, sau khi hoàn thành kéo dây gói thầu số 39, toàn bộ lực lượng thi công gói thầu này sẽ được huy nhằm tăng cường cho các vị trí cột khác của công ty thi công. Đơn vị đặt quyết tâm cao nhất để mỗi khoảng néo dựng cột được hoàn thành, đơn vị sẽ tổ chức kéo dây ngay và quyết tâm hoàn thành 6 gói thầu (tương ứng với 94 vị trí cột) theo đúng tiến độ chủ đầu tư yêu cầu.

Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đường dây 500kV mạch 3, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo huyện Nga Sơn đã chỉ đạo xã Nga Giáp vào cuộc ngay. Sau khi tổ chức tuyên truyền vận động về tầm quan trọng của Dự án, toàn bộ người dân trong xã đã ủng hộ ngay và sau đúng 1 tháng toàn bộ mặt bằng của Dự án trên địa bàn xã đã được bàn giao cho chủ đầu tư. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nga Giáp luôn tuân thủ chủ trương của nhà nước, đồng thuận, ủng hộ ngành Điện vì mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia.

Phó Tổng giám đốc EVNNPT – Lưu Việt Tiến cho biết: Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa có điều kiện thuận lợi hơn khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư sớm hơn và được khởi công sớm hơn gần 3 tháng so với 3 cung đoạn còn lại của toàn tuyến đường dây 500kV mạch 3. Cùng với đó, quá trình thi công đã luôn nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của chính quyền địa phương 3 tỉnh có Dự án đi qua. Với tiến độ như hiện nay, Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa sẽ đáp ứng được mục tiêu tiến độ của Thủ tướng giao là về đích trong tháng 6/2024.

Việc hoàn thành gói thầu kéo dây đầu tiên của Dự án đường dây 500kV mạch 3 có ý nghĩa quan trọng, là động lực để các đơn vị khác cùng tích cực nỗ lực cố gắng với quyết tâm cao nhất để đưa dự án về đích.

Đến nay, Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định 1 - Thanh Hóa đã hoàn thành công tác dựng cột và đang kéo dây 46/74 khoảng néo (đạt khoảng 62%).

 

Xem các thông tin về Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối tại đây


  • 08/06/2024 10:58
  • Xuân Tiến
  • 3648