Hoàn thành Dự án nâng công suất Trạm biến áp 220 kV Hòa Khánh (Đà Nẵng)

Vào lúc 20h50 ngày 17/11/2016, tại Trạm biến áp 220 kV Hòa Khánh, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp 220 kV - 250 MVA, hoàn thành Dự án nâng công suất Trạm biến áp 220 kV Hòa Khánh từ 300 MVA lên 425 MVA.

Trạm biến áp 220 kV Hòa Khánh (phường Hòa Khánh Bắc, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) được đưa vào vận hành từ năm 1999, ban đầu có quy mô 2 máy biến áp 110 kV – 25 MVA và 2 máy biến áp 220 kV – 125 MVA. Trong thời gian gần đây Trạm Hòa Khánh thường xuyên vận hành trong tình trạng đầy, quá tải.

Nhằm đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải, đặc biệt là cấp điện liên tục cho Khu công nghiệp Hòa Khánh, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã đầu tư trên 53,4 tỷ đồng và giao nhiệm vụ cho PTC2 triển khai thực hiện dự án nâng công suất Trạm Hòa Khánh. Công trình do Công ty CP Xây dựng điện 5 tư vấn thiết kế; Đội Sửa chữa – Thí nghiệm thi công xây lắp, Truyền tải điện Đà Nẵng thực hiện tư vấn giám sát, nghiệm thu và tiếp nhận vận hành.

Công trình có quy mô chính: Thay máy biến áp 220 kV – 125 MVA hiện hữu bằng máy biến áp 220 kV – 250 MVA do Công ty Thiết bị điện Đông Anh sản xuất; thay thế, cải tạo, bổ sung, lắp đặt các thiết bị liên quan cho phù hợp với máy biến áp mới.

Sau khi dự án hoàn thành sẽ nâng tổng dung lượng của trạm từ 300 MVA lên 425 MVA và góp phần nâng cao khả năng mang tải, đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cho khu vực nói chung và khu công nghiệp Hòa Khánh nói riêng. Việc triển khai thực hiện dự án này phù hợp với quy hoạch phát triển lưới điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ nay đến năm 2020.


  • 21/11/2016 10:00
  • Quang Thắng