Hiệu quả từ hệ thống năng lượng mặt trời của Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội

Sau 5 tháng đưa vào sử dụng, hệ thống pin năng lượng mặt trời của Trung tâm Sửa chữa điện nóng Yên Nghĩa (thuộc Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội) đã thu được sản lượng điện đạt gần 7.000 kWh, bình quân 1.400 kWh/tháng, đáp ứng gần 60% nhu cầu tiêu thụ điện của Trung tâm. 

Kỹ sư Dương Anh Tùng - người lắp đặt, theo dõi hoạt động của hệ thống pin năng lượng mặt trời (NLMT) của Trung tâm Sửa chữa điện nóng Yên Nghĩa cho biết, nhằm tiết kiệm năng lượng, ứng dụng hiệu quả nguồn năng lượng sạch, giữa tháng 11/2016, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) cho phép Công ty Lưới điện cao Thế TP Hà Nội lắp đặt hệ thống pin NLMT trên mái nhà của Trung tâm, với tổng công suất 24,3 kWp. 

Hệ thống tấm pin NLMT lắp mái trên tòa nhà của Trung tâm Sữa chữa điện nóng Yên Nghĩa

Các tấm pin NLMT trên mái của Trung tâm Sữa chữa điện nóng Yên Nghĩa được thiết kế gồm 2 hệ thống: Hệ thống điện mặt trời hòa lưới (công suất: 20,28 kWp) và hệ thống điện mặt trời dự phòng (công suất: 3,12 kWp).

Với hệ thống điện mặt trời hòa lưới, nếu điện năng tạo ra bằng nhu cầu tiêu thụ của toà nhà, toà nhà sẽ nhận điện hoàn toàn từ nguồn NLMT này. Khi công suất từ nguồn điện mặt trời nhỏ hơn nhu cầu tiêu thụ, tòa nhà sẽ nhận thêm nguồn từ điện lưới.

Nếu công suất điện mặt trời lớn hơn công suất tiêu thụ, phần điện năng dư thừa sẽ được phát lên lưới điện quốc gia. Trong trường hợp mất điện lưới thì hệ thống điện mặt trời hòa lưới sẽ tự động được cách ly để đảo bảo an toàn cho lưới điện. 

Với hệ thống điện mặt trời dự phòng, khi điện mặt trời phát ra nhiều hơn nhu cầu sử dụng, phần điện dư thừa sẽ được nạp vào ắc quy. Cũng theo kỹ sư Dương Anh Tùng, vào mùa hè, bức xạ mặt trời lớn thì sản lượng điện thu được từ hệ thống sẽ nhiều hơn. 

Việc lắp đặt hệ thống pin NLMT của Trung tâm Sửa chữa điện nóng Yên Nghĩa không chỉ góp phần tăng cường khả năng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, các nguồn năng lượng xanh và sạch, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao độ tin cậy, tính chủ động về nguồn điện phục vụ sản xuất kinh doanh mà còn phù hợp với định hướng xây dựng lưới điện thông minh (Smart Grid).

Việt Nam được đánh giá có tiềm năng rất lớn về điện mặt trời. Trong đó, việc ứng dụng hệ thống pin năng lượng mặt trời lắp mái để sản xuất điện sẽ góp phần giúp các gia đình, doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí tiền điện và giảm áp lực cung ứng điện cho ngành Điện, đặc biệt là vào mùa nắng nóng.