Hiệu quả hoạt động theo mô hình Đảng bộ Tổng công ty

Với mô hình tổ chức đảng thống nhất từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã có nhiều thuận lợi trong công tác xây dựng Đảng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh.

Mô hình tổ chức đảng thống nhất từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia là kết quả sau hơn 7 năm nghiên cứu, thí điểm, xây dựng và kiện toàn công tác xây dựng Đảng tại doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Mô hình tổ chức này đã giúp tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong Đảng bộ EVNNPT, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Sau hơn 8 năm kể từ ngày thành lập, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã đạt được những thành tích xuất sắc trong sản xuất – kinh doanh. Đặc biệt, hệ thống truyền tải điện phát triển nhanh cả về quy mô và chất lượng. Trong đó, tất cả các công trình truyền tải điện đấu nối với các nguồn điện đều được đưa vào vận hành đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu về tăng trưởng nguồn điện cũng như phụ tải. 

Với mô hình tổ chức đảng thống nhất, đồng bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong EVNNPT ngày càng được nâng cao 

Đến nay, hệ thống truyền tải điện quốc gia đã vươn tới 62/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và từng bước kết nối với lưới truyền tải điện trong khu vực với công nghệ ngày càng hiện đại; hoàn thành khép kín mạch vòng ở cả khu vực miền Bắc và miền Nam, liên kết lưới điện miền Tây với miền Đông Nam bộ, nâng cao năng lực hệ thống truyền tải điện siêu cao áp 500 kV Bắc - Nam.

Cùng với đó, khối lượng đường dây truyền tải 220 kV-500 kV, số lượng trạm biến áp và dung lượng máy biến áp liên tục gia tăng. Đặc biệt, sản lượng truyền tải điện tăng bình quân qua các năm đạt 10,8%/năm; hầu hết chỉ tiêu về suất sự cố đều đạt kế hoạch Tập đoàn giao và từ năm 2011 đến nay, Tổng công ty không để xảy ra tai nạn lao động. 

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Tổng công ty kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo thông qua các nghị quyết, chỉ thị, kết luận… trên cơ sở cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn và đặc thù sản xuất - kinh doanh của các đơn vị. 

Bộ máy lãnh đạo và hệ thống chính trị của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc được tổ chức đồng bộ, vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng luôn được đề cao. Công tác tư tưởng, cũng như thực hiện các chủ trương, nghị quyết  của Trung ương và cấp ủy các cấp đều được triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả. Công tác quản lý đảng viên, đặc biệt là công tác quản lý cán bộ các cấp được cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên được rèn luyện, học tập, tự trau dồi và phát triển. 

Từ việc thành lập Đảng bộ EVNNPT hoạt động theo mô hình Đảng bộ thống nhất, xuyên suốt và việc kiện toàn hệ thống chính trị các cấp ủy Đảng - lãnh đạo quản lý - tổ chức đoàn thể, năng lực của cán bộ, đảng viên đã được phát huy trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý Đảng bộ, phù hợp với xu hướng hoàn thiện, đổi mới mô hình tổ chức đảng trong DNNN của Trung ương, góp phần khẳng định vai trò quan trọng của DNNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Đảng bộ EVNNPT:

- Được Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định thành lập ngày 22/01/2009, hoàn thành tiếp nhận 7 đảng bộ cơ sở về trực thuộc Đảng ủy EVNNPT tháng 3/2009

- Được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương giao một số quyền cấp trên cơ sở từ tháng 8/2009

- Hiện có 22 đầu mối trực thuộc (7 đảng bộ cơ sở, 15 chi bộ trực thuộc)

- Có trên 1.835 đảng viên, chiếm 23,5% tổng số cán bộ, công nhân viên; sinh hoạt tại 146 chi bộ trên phạm vi toàn quốc

 


  • 11/07/2017 02:21
  • Theo TCĐL chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 11466