Hà Nội phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng 1 - 1,5% trong năm 2021

Đây là một trong những mục tiêu chính được Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đưa ra tại Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 19/3/2021 về việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 trên địa bàn Thành phố.

Năm 2021, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lí nhu cầu điện năng, góp phần thực hiện mục tiêu tiết kiệm điện toàn Thành phố. Ảnh: HVA.

Ngoài ra, trong năm 2021, Thành phố phấn đấu đạt chỉ tiêu 50% doanh nghiệp vận tải trọng điểm có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện/giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng; đạt 60% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và 50% các cơ sở công nghiệp nông thôn, làng nghề được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đạt chỉ tiêu 60% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định.

Theo kế hoạch này, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội được giao phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức liên quan thực hiện phân phối, bán lẻ và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lí nhu cầu điện năng phù hợp các khả năng cung cấp (giờ thấp điểm, cao điểm); đáp ứng đầy đủ điện năng cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hiệu quả; tổ chức thực hiện các biện pháp (quản lí, kiểm tra, nghiên cứu ứng dụng giải pháp...) nhằm giảm tổn thất điện trong khâu truyền tải, phân phối và kinh doanh điện; vận động cơ sở sử dụng điện tiết kiệm. Bên cạnh đó, phối hợp tốt với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động của phong trào "Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng" trên địa bàn Thành phố.

Chi tiết văn bản có trong file đính kèm.

KH-75-2021.pdf


  • 24/03/2021 03:36
  • Hà Văn Anh
  • 3823