Góp ý cho dự thảo Thông tư quy định về phát triển dự án điện sinh khối và điện từ rác thải rắn

Vào ngày 27/5, tại Hà Nội, Tổng cục Năng lượng phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các dự thảo Thông tư quy định về phát triển dự án điện sinh khối và điện từ rác thải rắn.

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Vụ Năng lượng mới - Tổng Cục Năng lượng - Bộ Công Thương, ông Werner Kossmann - Cố vấn trưởng dự án GIZ/RESP, một số chuyên gia Việt Nam, nước ngoài và đại diện của các doanh nghiệp đang tham gia sản xuất điện sinh khối, điện từ chất thải rắn tại Việt Nam…

Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Bộ Công Thương giao, Tổng cục Năng lượng xây dựng dự thảo: Thông tư quy định về thực hiện phát triển dự án điện sinh khối, biểu giá chi phí tránh được cho các dự án điện sinh khối và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện sinh khối; Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện sinh khối; Thông tư quy định thực hiện phát triển các dự án phát điện từ chất thải rắn và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án phát điện từ chất thải rắn.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu đã góp ý về quy tắc nối lưới, những vấn đề mang tính nguyên tắc chung cũng như một số nội dung cụ thể được đề cập đến trong các dự thảo thông tư.

Ông Lê Hồng Linh, Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường đề nghị: Phần giải thích thuật ngữ của Thông tư cần bám sát các văn bản pháp lý của Bộ Tài nguyên Môi trường, đưa ra phân biệt chất thải rắn khác gì các chất thải thông thường...

Ông Nguyễn Hải – Tổng thư ký Hiệp hội mía đường Việt Nam đề nghị: Tiềm năng năng lượng tái tạo của ngành mía đường tại Việt Nam là rất lớn. Trên thế giới chưa có cây nào mà sinh khối tăng trưởng như cây mía. Rất mong Chính phủ, Bộ Công thương, Tổng cục Năng lượng quan tâm để có chính sách tốt hơn, kịp thời hơn cho sinh khối từ mía đường.

Cũng tại Hội thảo, nhóm tư vấn từ GIZ đã đưa ra những tính toán dự kiến về chi phí tránh được cho điện sinh khối khoảng 11.97 US ct/ kWh, không bao gồm chi phí môi trường và xã hội. Giá trị này được xác định nằm trong mức giá FIT (giá bán điện năng sản xuất ra từ nguồn năng lượng tái tạo được cung cấp vào hoặc bán cho lưới điện) thực tế của các nước trong khu vực và đủ để xây dựng vận hành dự án điện sinh khối.


  • 28/05/2015 08:34
  • Vương Thủy
  • 18822


Gửi nhận xét