Gỡ vướng mặt bằng dự án đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Giang

Ngày 5/10 tại Bắc Giang, ông Phan Thế Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cùng lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) đi kiểm tra hiện trường và họp bàn giải pháp để tháo gỡ vướng mắc mặt bằng dự án đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn qua địa bàn tỉnh.

Ông Trương Hữu Thành – Phó Tổng giám đốc EVNNPT cho biết: Hiện nay tỉnh Bắc Giang được cấp điện từ TBA 220kV Bắc Giang (công suất 2x250MVA); TBA 220kV Quang Châu (2x250MVA) đang vận hành thường xuyên đầy tải trên 80% công suất định mức.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang cùng đoàn công tác kiểm tra hiện trường vị trí 36A đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn qua huyện Lục Nam (Bắc Giang)

Để đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Bắc Giang trong những năm tới, EVNNPT đầu tư đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn, với chiều dài toàn tuyến là 101,6 km, từ TBA 220kV Bắc Giang đến TBA 220kV Lạng Sơn.

Đoạn tuyến đi qua tỉnh Bắc Giang có 55 vị trí móng, với chiều dài khoảng 21,6 km qua địa bàn huyện Lạng Giang - 21 vị trí, Lục Nam - 31 vị trí, Lục Ngạn – 3 vị trí. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã bàn giao mặt bằng 55/55 vị trí; đào, đúc móng hoàn thành 54/55 vị trí; dựng cột hoàn thành 54/55 vị trí (còn vị trí 1 kết hợp cắt điện thi công chuyển đấu nối); kéo dây hoàn thành 10/22 khoảng néo.

Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tỉnh Bắc Giang đã bàn giao toàn bộ vị trí móng. Phần hành lang đã bàn giao được 16/22 khoảng néo, 6 khoảng néo chưa bàn giao mặt bằng để thi công thuộc huyện Lạng Giang và Lục Nam.

Để đảm bảo tiến độ dự án hoàn thành trong tháng 11/2022, ông Trương Hữu Thành – Phó Tổng giám đốc EVNNPT kiến nghị UBND tỉnh Bắc Giang quan tâm, xem xét chỉ đạo UBND các sở, ngành và UBND các huyện có biện pháp ưu tiên thực hiện công tác BT-GPMB cho các dự án, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công kéo dây trong tháng 10/2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chủ trì cuộc họp với EVNNPT/CPMB

Tại cuộc họp, ông Phan Thế Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, đánh giá việc chậm tiến độ BT-GPMB gây ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Đây là dự án rất quan trọng để đảm bảo điện cho tỉnh Bắc Giang, nhất là sau dịch COVID-19, tốc độ phát triển công nghiệp cao kéo theo đó nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Chính vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND huyện Lạng Giang tổ chức, làm việc đối thoại, tuyên truyền, vận động các hộ dân tại các khoảng cột 8-9, 59-60 để đề nghị các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng thi công. Đồng thời tiến hành lập kế hoạch bảo vệ thi công kéo dây hoàn thành các khoảng cột nêu trên trong tháng 10/2022.

Ông Trương Hữu Thành – Phó Tổng giám đốc EVNNPT nêu các kiến nghị tại cuộc họp với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

UBND huyện Lục Nam khẩn trương thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường cho hộ dân tại khoảng néo 36A-37 xã Bảo Sơn để trả tiền bàn giao mặt bằng trước ngày 10/10/2022 và hoàn thiện thủ tục phê duyệt phương án bồi thường điều chỉnh/bổ sung cho 10 hộ dân tại xã Thanh Lâm và xã Bảo Sơn để chi trả tiền trước ngày 15/10/2022.

Huyện Lục Nam tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân còn vướng mắc tại 3 khoảng néo, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công kéo dây trong tháng 10/2022. Song song với việc vận động, tiến hành lập kế hoạch bảo vệ thi công kéo dây qua các khoảng cột nêu trên trong tháng 10/2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị EVNNPT/CPMB lập phương án thi công cụ thể và đăng ký thời gian thi công kéo dây các khoảng cột còn vướng mắc, để lập kế hoạch, triển khai bảo vệ thi công. Chủ động phối hợp với UBND các huyện Lạng Giang, Lục Nam và các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công dự án, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.