Giữ vững an ninh truyền tải điện tại tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại TP. Hồ Chí Minh, nên phần lớn CBCNV của Truyền tải điện TP.HCM (Công ty Truyền tải điện 4) phải thực hiện cô lập tập trung dài ngày. Với tinh thần của “lính truyền tải điện”, đơn vị đã và đang đảm bảo vận hành tốt các trạm biến áp, đường dây 220- 500kV trên địa bàn Thành phố.

Lực lượng vận hành TBA 500kV Phú Lâm

Lực lượng vận hành 3 trạm 500kV khu vực Thành phố Hồ Chí Minh gồm: TBA 500kV Phú Lâm, 500kV Cầu Bông và 500kV Nhà Bè với tổng cộng 54 CBCNV đã thực hiện sản xuất, ăn, nghỉ tập trung tại trạm từ ngày 11/5/2021. Đến ngày 30/5/2021, Truyền tải điện TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện bố trí tập trung cho lực lượng vận hành các trạm 500kV, 220kV có người trực, các tổ thao tác lưu động còn lại trên địa bàn Thành phố và tỉnh Long An. Đến ngày 12/7/2021, thực hiện tập trung nhân viên quản lý vận hành đường dây thuộc 2 đội Truyền tải điện Thủ Đức và Nhà Bè.

Truyền tải điện TP.HCM đã chủ động chuẩn bị tốt về mọi mặt như quán triệt công tác tư tưởng trong tập thể CBCNV, bố trí chỗ nghỉ ngơi sau ca trực, trang cấp nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết cho CBCNV đang cô lập tập trung. Bên cạnh đó, chuyên môn phối hợp tốt với tổ chức Công đoàn kịp thời thăm hỏi động viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của CBCNV đang thực hiện tập trung; kịp thời hỗ trợ về mặt vật chất và tinh thần kịp thời để CBCNV an tâm thực hiện nhiệm vụ kép.

Tính đến ngày 30/7/2021, có 181 CBCNV thuộc Truyền tải điện TP.HCM đang thực hiện cô lập tập trung, trong đó có nhiều CBCNV đã tập trung được gần 3 tháng.

Trong thời gian này, công tác vận hành hệ thống truyền tải điện đang được thực hiện với sự tập trung cao độ; đảm bảo vận hành lưới điện truyền tải an toàn, tin cậy, ổn định đồng thời  tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống COVID-19.


  • 10/08/2021 08:00
  • Trần Hiếu
  • 9657