Giảm hơn 812 tỷ đồng tiền điện cho khách hàng tại TP Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng COVID-19

Tính đến 30/6/2020, Tổng công ty Điện lực TP. HCM (EVNHCMC) đã hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID - 19 với tổng số tiền hơn 812 tỷ đồng.

Cụ thể, 2.238.050 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt đã được giảm hơn 257,8 tỷ đồng; 83.393 khách hàng sản xuất được giảm hơn 333 tỷ đồng; 65.881 khách hàng kinh doanh được giảm hơn 191 tỷ đồng; 453 khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch giảm hơn 27 tỷ đồng cho và 36 cơ sở cách ly y tế được giảm hơn 2,8 tỷ đồng.

Theo quy định của Bộ Công Thương, EVN thực hiện giảm 10% giá điện đối với các khách hàng sử dụng điện sản xuất, kinh doanh; giảm 10% giá điện từ bậc 1 đến bậc 4 đối với các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt; giảm từ giá kinh doanh xuống mức giá sản xuất đối với khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch; giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 (20% hoặc 100% tuỳ theo quy định cụ thể tại văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL).

Thời gian áp dụng hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là 3 tháng, thời điểm áp dụng đối với khách hàng ngoài sinh hoạt từ 16/4/2020, đối với khách hàng sinh hoạt từ kỳ hóa đơn tháng 5/2020.


  • 02/07/2020 03:06
  • Hương Thảo