Giải báo chí về tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021

Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức “Giải báo chí tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.

Giải Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 khuyến khích phát hiện, giới thiệu những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, những cách làm có hiệu quả của các địa phương, cơ sở... - Ảnh: Thành Trung.

Giải báo chí tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 dành cho tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm báo chí, với nội dung hình thức phù hợp thể lệ giải đều có thể gửi dự thi.

Đối với nhóm tác giả gửi tác phẩm dự giải, số lượng tác giả mỗi nhóm không quá 05 người.

Các tác phẩm dự thi thuộc 4 loại hình báo chí: báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử. Tác phẩm tham dự giải phải được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/08/2021.

Theo Ban tổ chức, các tác phẩm tham dự cần phản ánh chính xác, kịp thời, hiệu quả các nội dung gồm: phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, luật pháp và chính sách của Nhà nước về nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tuyên truyền, biểu dương các ban ngành, tổ chức, đơn vị, cơ sở sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cũng như phản ánh những khó khăn, thách thức và định hướng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam.

Nội dung tác phẩm tham dự “Giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021” khuyến khích phát hiện, giới thiệu những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, những cách làm có hiệu quả của các địa phương, cơ sở, đơn vị, công trình xây dựng, phát triển công trình xanh, khu đô thị xanh, các nghiên cứu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Phản ánh những khó khăn, thách thức và định hướng của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cả nước trong thời gian tới. Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao.

Ban tổ chức sẽ trao 24 giải thưởng cho 4 loại hình báo chí (Bao gồm 4 giải A: 15 triệu đồng/giải, 08 giải B: 10 triệu đồng/giải; 12 giải C: 7 triệu đồng/giải).

Thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 31/10/2021 (tính theo dấu bưu điện). Các tác phẩm tham dự gửi về địa chỉ: Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Số 59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm dự thi “Giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021”.

Thể lệ chi tiết xem tại đây.

 

the_le_tknl_2021.pdf


  • 01/09/2021 03:13
  • Thành Trung
  • 1050