Gia Lai: Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025

Ngày 25/10/2023, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 2931/KH-UBND về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Kế hoạch là phấn đấu trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ trên hệ thống điện của tỉnh. Giảm tổn thất điện năng trên hệ thống điện của tỉnh dưới 5% vào năm 2025; giảm bớt công suất phụ tải đỉnh hệ thống điện trên địa bàn tỉnh thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR), ít nhất 8MW vào năm 2025. Đến năm 2030 có 25% các tòa nhà công sở và 25% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED.

Các sở, ban, ngành của tỉnh quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc chấp hành các quy định về tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở; khi thẩm định, cấp phép các dự án, đề án, các công trình đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mua sắm, lắp đặt trang thiết bị có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế, chủ đầu tư dự án, đơn vị quản lý, sử dụng các công trình trụ sở, tòa nhà, cơ sở sản xuất kinh doanh, hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng đường giao thông... trên địa bàn tỉnh nghiên cứu sử dụng đèn Led tiết kiệm điện tối đa và các thiết bị tiết kiệm điện, dán nhãn năng lượng theo quy định.

UBND cấp huyện xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch tiết kiệm điện tại địa phương. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ kế hoạch đã ban hành và theo dõi, giám sát, kiểm tra thường xuyên để đảm bảo đạt mục tiêu đặt ra hàng năm. Xây dựng mục tiêu tiết kiệm điện hàng năm và giai đoạn của địa phương, tổ chức phân bổ chỉ tiêu và xác định, đánh giá mức độ thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm điện năng cho từng xã, phường, thị trấn trong năm kế hoạch. Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân đến từng xã, phường, thị trấn, tổ, thôn, làng về chủ trương tăng cường thực hiện tiết kiệm điện của nhà nước và vận động nhân dân thực hiện. Tập trung triển khai nhiệm vụ tiết kiệm điện tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quản lý.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện các giải pháp quản lý kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp lưới điện, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, hạn chế sự cố, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, giảm tổn thất điện năng đến hết năm 2025 dưới 5%. 


  • 31/10/2023 02:19
  • PV
  • 1430