Gần 8.300 khách hàng các tỉnh miền Nam lắp đặt điện mặt trời áp mái

Tính đến hết tháng 10/2019, có 8.299 khách hàng đã lắp đặt công tơ 2 chiều bán điện mặt trời áp mái cho các công ty điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam. Lũy kế sản lượng điện mặt trời áp mái (ĐMTAM) phát lên lưới trong 10 tháng qua đạt 35,33 triệu kWh.

Ảnh minh họa

Tổng công suất ĐMTAM của khách hàng sau 10 tháng đã đạt 148.813 kWp, đạt 156% kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao.

Tính đến cuối tháng 10/2019, có 4.491 khách hàng đã được EVNSPC thanh toán chi phí cho sản lượng điện áp mái bán lại cho ngành Điện (tổng số 26,36 triệu kWh), tương ứng số tiền 59,36 tỉ đồng. 

Theo chỉ đạo của EVN, EVNSPC vẫn đang tiếp tục lắp đặt hệ thống ĐMTAM tại trụ sở các đơn vị trực thuộc. Tổng công ty đã đầu tư lắp đặt tại 179 vị trí với tổng công suất 7.369 kWp, trong đó có 167 vị trí (công suất trên 6.884 kWp) đã đưa vào vận hành.

Để đạt được kết quả này, thời gian qua, ngoài việc bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng trên địa bàn, EVNSPC còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền tiết kiệm điện như: Ngày hội tiết kiệm điện; tiếp tục triển khai các mô hình tiết kiệm điện trong nuôi tôm công nghiệp; các dự án tiết kiệm năng lượng đầu tư theo mô hình ESCO,...


  • 11/11/2019 09:54
  • Huy P.
  • 23630