Gần 2.400 sáng kiến tham gia Chương trình '1 triệu sáng kiến' giai đoạn 1

Sau hơn 6 tháng phát động Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tích cực triển khai, phát động đến các cấp Công đoàn trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam và kết thúc giai đoạn 1 đã đạt được kết quả 2.399 sáng kiến.

Để triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến”, ngày 14/2/2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-CĐĐVN phát động sâu rộng đến các đơn vị và CNVCLĐ trong Tập đoàn. Thông qua chương trình để thúc đẩy phong trào sáng kiến, sáng tạo nhằm tạo động lực để EVN và các đơn vị vượt qua khó khăn, thực hiện tốt mục tiêu kép đảm bảo điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân; hoàn thành lộ trình chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Công đoàn Điện lực Việt Nam đặt ra chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành 10.000 sáng kiến giai đoạn 2022 - 2023, đóng góp tỷ lệ 10% số lượng cán bộ, đoàn viên và người lao động của EVN vào Chương trình “1 triệu sáng kiến” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng khen thưởng cho cá nhân đoàn viên Ngô Anh Tuấn, Kỹ sư Phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm tham gia sáng kiến của Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động (Ảnh: Lương Nguyên)

Đến hết ngày 31/5, kết thúc giai đoạn 1, đã có 2.399 sáng kiến của đoàn viên, người lao động trong EVN đăng ký thành công vào Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Nhiều đơn vị đã tích cực tham gia với nhiều sáng kiến hay, mang lại hiệu quả cao trong lao động, sản xuất, kinh doanh như: Công đoàn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội với 363/223 sáng kiến, đạt 163% kế hoạch; Công đoàn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh với 344/202 sáng kiến, đạt 170%; Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 với 203/108, đạt 187%; Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia với 272/213 sáng kiến, đạt 128%,...

Trong những sáng kiến tham gia chương trình, có những sáng kiến, giải pháp nổi bật như: “Sử dụng phần mềm Zoom trong quá trình xử lý sự cố” của Kỹ sư Trần Xuân Huấn - Giám đốc Điện lực Phong Thổ, Công ty Điện lực Lai Châu; “Xây dựng bảng tra chỉnh định thông số bảo vệ aptomat lưới điện hạ áp” của Kỹ sư Lê Hoài Sơn – chuyên viên Phòng Kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng sáng kiến; đặc biệt là sáng kiến “Treo puly trên dây dẫn khoảng cột 2-3 đường dây 500kV Duyên Hải – Mỹ Tho” của Kỹ sư Nguyễn Văn Tuấn, Phó giám đốc Truyền tải điện miền Tây 2 có giá trị kinh tế làm lợi 19 tỷ đồng,… 

Để triển khai hiệu quả Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN đã ban hành các văn bản tuyên truyền; phát động và khen thưởng tới các đơn vị; lập các nhóm kết nối, trao đổi thông tin đến các cơ sở để thường xuyên tương tác đoàn viên, người lao động; phối hợp Ban Truyền thông EVN đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các kênh truyền thông nội bộ,...

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Uông Quang Huy, Kế hoạch 10.000 sáng kiến trong EVN theo Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng LĐLĐ Việt Nam có ý nghĩa vận động, động viên, người lao động chủ động phát huy, đề xuất những cách làm hay, hiệu quả trong đơn vị; vừa là sự chung tay của người lao động và tổ chức Công đoàn đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp phục hồi kinh tế sau những năm khó khăn do đại dịch COVID-19; thể hiện tinh thần đổi mới hoạt động của Công đoàn theo Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị.