Gần 1.000 cán bộ nhân viên EVN tham gia tập huấn về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Ngày 31/8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) tổ chức tập huấn trực tuyến về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001.

Buổi đào tạo được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Đại diện Công đoàn Điện lực Việt Nam, các ban chuyên môn của EVN, tổng công ty/công ty thuộc EVN và gần 1.000 CBCNV làm công tác an toàn tham dự.

"EVN tổ chức tập huấn về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001 cho thấy tập đoàn có quyết tâm chính trị cao trong việc chăm lo đến an toàn cho người lao động" - Tiến sĩ Đỗ Trần Hải, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động cho biết.

Tại buổi tập huấn, Tiến sĩ Nhan Hồng Quang - Phân viện trưởng Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung (Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động) giới thiệu về ISO 45001:2018, truyền đạt kiến thức về mô hình quản lý rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018.

Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm An toàn lao động (Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động) truyền đạt kiến thức nhận diện nguy cơ, đánh giá rủi ro ATVSLĐ. Quy trình tổng quát quản lý và kiểm soát rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia cũng đã giải đáp thỏa đáng nhiều câu hỏi liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho CBCNV Tập đoàn tham dự tập huấn.


  • 31/08/2021 05:05
  • Xuân Tiến
  • 8730