Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm độc lập của EVNNPT ở mức BB+

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm phát hành nợ ngoại tệ dài hạn ở mức BB với ‘Viễn cảnh ổn định’ và xếp hạng tín nhiệm đối với nợ không đảm bảo có ưu tiên trả trước (Senior Unsecured Debt) ở mức BB. Riêng mục xếp hạng độc lập của EVNNPT được Fitch đánh giá ở mức BB+.

Kết quả xếp hạng này của EVNNPT giúp Tổng công ty củng cố mức độ tín nhiệm và tăng cường tính minh bạch, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Bước phát triển mới này cho phép EVNNPT đa dạng hóa các nguồn tài chính và phát hành trái phiếu quốc tế.

Kết quả xếp hạng của EVNNPT sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Tổng công ty thu hút vốn đầu tư

Theo Fitch Ratings, xếp hạng của EVNNPT được xem xét dựa trên hồ sơ hợp nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Công ty mẹ sở hữu EVNNPT, theo tiêu chí liên kết xếp hạng giữa Công ty mẹ và đơn vị trực thuộc.

Trước đó, tháng 6/2018, Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã được Fitch Ratings xếp hạng nhà phát hành nợ ngoại tệ dài hạn (IDR) ở mức BB với "viễn cảnh ổn định". Thứ hạng này của EVN tương xứng với hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam, chiến lược bền vững tài chính của EVN được WB hỗ trợ.

Với mục tín nhiệm độc lập, Fitch Ratings xếp hạng EVNNPT đạt mức BB+, cao hơn IDR của Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam. EVNNPT có vị thế độc quyền chi phối thị trường trong lĩnh vực truyền tải điện của Việt Nam; mức độ rủi ro thấp về giá và khối lượng trong phạm vi quy định của khuôn khổ pháp lý, nhờ đó giúp gia tăng doanh thu và lợi nhuận; khả năng hòa đồng rủi ro đối tác; và các khoản phải thu lành mạnh.

Hồ sơ tín nhiệm độc lập của EVNNPT được Fitch Ratings đánh giá cao một phần nhờ vào việc áp dụng nhất quán khung pháp lý cải cách ngành Điện bao gồm những thay đổi kịp thời để mức giá phản ánh được những thay đổi về chi phí. Bên cạnh đó, EVNNPT cũng có mối liên kết mạnh mẽ với Công ty mẹ EVN, và nhận được sự quan tâm, hỗ trợ chặt chẽ từ phía Chính phủ.

Ông Đặng Phan Tường, Chủ tịch HĐTV EVNNPT cho biết: Mỗi năm EVNNPT cần khoảng 700 - 800 triệu USD để đáp ứng nhu cầu đầu tư theo Quy hoạch phát triển điện lực. Xếp hạng tín nhiệm tích cực do Fitch công bố đã khẳng định vị thế tài chính vững mạnh của EVNNPT và tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng công ty trong việc huy động vốn quốc tế phục vụ đầu tư xây dựng các dự án truyền tải điện.

Theo ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, mạng lưới truyền tải điện là xương sống của hệ thống điện, giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện ổn định và bền vững cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

“Sau EVN, việc xếp hạng tín nhiệm tích cực sẽ giúp EVNNPT có thể tiếp cận các nguồn vốn thương mại mới không có bảo lãnh của Chính phủ, nhờ đó bổ trợ cho các nguồn tài chính truyền thống như ngân sách nhà nước hoặc ODA, phục vụ các dự án đầu tư mới, nhằm giải quyết các khó khăn của hệ thống truyền tải điện trong việc tích hợp và phát triển nguồn năng lượng điện gió và mặt trời”, ông Ousmane Dione cho biết.


  • 12/04/2019 10:07
  • Bài, ảnh: Lê Việt
  • 15092