Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm EVNNPC đạt mức “BB” với triển vọng ổn định

Ngày 14/01/2021, tại Hà Nội, Fitch Ratings (một trong những tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín trên thế giới) và Ngân hàng Thế giới (WB) công bố mức xếp hạng tín nhiệm cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) là nhà phát hành nợ dài hạn bằng ngoại tệ (IDR) ở mức 'BB' với triển vọng ổn định.

Fitch đánh giá Hồ sơ tín dụng độc lập của EVNNPC ngang bằng với hồ sơ tín dụng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam (BB/Ổn định).

Xếp hạng của EVNNPC được đánh giá trên cơ sở hồ sơ tín dụng hợp nhất của EVN - đơn vị sở hữu 100% vốn của EVNNPC, phù hợp với tiêu chí đánh giá mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con của Fitch.

Ban lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc nhận chứng nhận xếp hạng ở mức BB của Fitch Ratings dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tại sự kiện công bố đánh giá tín nhiệm, bà Đỗ Nguyệt Ánh - Tổng Giám đốc EVNNPC cho biết, Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm lần đầu của Tổng công ty ở mức 'BB' với triển vọng ổn định là một sự đảm bảo chắc chắn cho các nhà đầu tư tiềm năng trong nước và quốc tế, giúp EVNNPC có cơ sở vững chắc hơn để huy động vốn đầu tư cho các dự án điện.

Là một Tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực phân phối điện, có nhiệm vụ quản lý vận hành, kinh doanh bán điện trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc, với nhu cầu đầu tư hàng năm rất lớn, việc đánh giá tín nhiệm và xếp hạng của Fitch Ratings là rất quan trọng, giúp EVNNPC có thể sớm thu xếp vốn đầu tư nước ngoài.

Đây là một bước tiến quan trọng để EVNNPC hướng tới việc tự chủ hoàn toàn trong việc huy động vốn, nhằm triển khai các dự án điện trong tương lai.


  • 14/01/2021 09:07
  • Mai Hương
  • 1674