Fitch Ratings nâng mức triển vọng xếp hạng tín nhiệm của EVNSPC

Fitch Ratings - một trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới - vừa công bố nâng mức triển vọng xếp hạng tín nhiệm quốc tế từ mức "Ổn định" lên mức “Tích cực” cho Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Việc nâng mức triển vọng trên diễn ra trong bối cảnh Fitch Ratings đã công bố xếp hạng mức trần tiền gửi ngoại tệ dài hạn của Việt Nam ở mức BB và nâng triển vọng từ “Ổn định” lên “Tích cực”. Đây là sự đánh giá khách quan, phản ánh khả năng phục hồi tăng trưởng của Việt Nam, một trong rất ít nền kinh tế trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thuộc nhóm các nước hạng BB có thể duy trì tăng trưởng dương ở mức 2,91% vào năm 2020 trước bối cảnh đại dịch COVID-19.

Chính vì vậy, phù hợp với việc sửa đổi mức triển vọng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam, Fitch Ratings đã chính thức thông báo điều chỉnh nâng mức triển vọng xếp hạng tín nhiệm của EVNSPC lên“Tích cực”. Đây là một thông tin rất khả quan, góp phần thuận lợi hơn cho Tổng công ty trong việc tiếp cận thị trường vốn trong nước cũng như mở rộng ra thị trường quốc tế để huy động vốn cho các dự án trong tương lai.

Trước đó, ngày 6/1/2021, Fitch Ratings đã công bố xếp hạng tín nhiệm quốc tế đạt mức "BB" với triển vọng "Ổn định" cho EVNSPC. Xếp hạng của EVNSPC được đánh giá trên cơ sở hồ sơ tín dụng hợp nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - đơn vị sở hữu 100% vốn của EVNSPC, phù hợp với tiêu chí đánh giá mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con của Fitch Fitch Ratings.

Đây là tổng công ty phân phối thứ tư thuộc EVN thực hiện đánh giá xếp hạng tín nhiệm, sau Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) và Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).