File thiết kế một số ứng dụng trong hệ thống nhận diện thương hiệu EVN

Thực hiện chỉ đạo của EVN, Ban biên tập wesite xây dựng thư mục tài nguyên này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, tổ chức dễ dàng tải và sử dụng khi cần tham khảo, thiết kế theo nhận diện thương hiệu chuẩn của EVN.

Mẫu Logo EVN

bố cục ngang

Mẫu Logo EVN

bố cục ngang, chữ EVN trắng 

Mẫu Logo EVN

bố cục dọc với tên gọi

Mẫu Logo EVN

bố cục dọc

Mẫu Logo EVN

bố cục ngang với tên gọi

Motif

Slogan dọc

Bộ sưu tập

các hình tượng đồ họa

Slogan ngang

Slogan dọc có tên Slogan ngang có tên Slogan biển quảng cáo

 


  • 14/04/2023 10:56
  • Ban biên tập website EVN
  • 9067