EVNSPC tổ chức đào tạo, phổ biến và thực thi các nội dung tài liệu văn hóa EVN

Mới đây, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức đào tạo, phổ biến và thực thi các nội dung tài liệu văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo đó, để áp dụng có hiệu quả các giá trị cốt lõi trong Tài liệu Văn hóa của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), từ ngày 24 - 31/8/2023 Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã triển khai đào tạo phổ biến và thực thi các nội dung tài liệu văn hóa EVN trong toàn đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Các học viên được đào tạo phổ biến và tổ chức thực thi các nội dung tài liệu văn hóa EVN trực tiếp tại Trường CĐ Điện lực TP.HCM - Ảnh: Minh Thùy.

Số lượng đào tạo đợt này khoảng 350 học viên, là đội ngũ cán bộ quản lý cấp 3, cấp 4 thuộc lĩnh vực kinh doanh trong Tổng công ty. Ngoài thực thi các nội dung tài liệu văn hóa EVN, mỗi học viên còn được đào tạo trực tuyến 05 bài giảng E-learning và 02 ngày đào tạo trực tiếp tại Trường CĐ Điện lực TP.HCM.

Nội dung khóa học E-learning xoay quanh việc triển khai các giá trị cốt lõi EVN; các giá trị chuẩn mực đạo đức hành vi EVN; các giá trị chuẩn mực hành vi ứng xử chung EVN; giới thiệu tổng quan các nguyên tắc hoạt động EVN; các cam kết văn hóa của EVN. Bên cạnh đó các học viên được giảng viên truyền đạt những kiến thức chuyên sâu hơn giúp học viên có sự thấu hiểu sâu sắc và thấm nhuần các nội dung cốt lõi tài liệu văn hóa EVN để đưa văn hóa EVN vào thực tiễn công việc và cuộc sống; Đưa triết lý "Khách hàng là trung tâm" của EVN đi sâu vào thực tiễn công tác KD-DVKH, nâng tầm dịch vụ và trải nghiệm khách hàng…

Qua khóa học các học viên đã có cơ hội tiếp thu được các giá trị văn hóa tốt đẹp của EVN để áp dụng vào thực tiễn công việc. Mỗi ngày, bằng những hành động, việc làm tốt đẹp, tập thể CBCNV của EVN, cũng như EVNSPC đã cùng nhau thực hiện và duy trì những giá trị văn hóa của mình; đồng thời truyền cảm hứng cho những người xung quanh để thắp sáng lên niềm tin về một đất nước Việt Nam hùng cường, trong đó có sự hiện diện và đóng góp của EVN.


  • 05/09/2023 10:36
  • Minh Thùy
  • 3617