EVNSPC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2017

Chiều 16/1, tại TP.HCM, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành; Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An; đại diện Đảng ủy Tập đoàn, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Hội đồng thành viên, các Ban chuyên môn của EVN.

Chủ tọa Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 của EVNSPC

Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành biểu dương những nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên EVNSPC trong năm qua đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2017, tỷ lệ tổn thất điện năng của EVNSPC là 4,44%, thấp hơn kế hoạch Tập đoàn giao 0,31%, là đơn vị có tỷ lệ tổn thất điện năng thấp thứ 2 chỉ sau Tổng công ty Điện lực TP HCM. EVNSPC cũng là đơn vị thực hiện tiếp nhận, đảm bảo điện cho phần lớn các huyện đảo, xã đảo, góp phần quan trọng trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, EVNSPC vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Chưa hoàn thành kế hoạch trạm biến áp không người trực; năng suất lao động chưa cao; công tơ điện tử đo xa vẫn ở mức thấp, mới chỉ chiếm 31%...

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành phát biểu tại Hội nghị

Để khắc phục tồn tại, vượt qua các khó khăn, thách thức năm 2018, ngoài các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong báo cáo, Chủ tịch Dương Quang Thành yêu cầu Tổng công ty: Đảm bảo an toàn vận hành, cung cấp điện ổn định cho khách hàng, đặc biệt là các địa phương có phụ tải cao; phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm 2016 – 2020, đặc biệt lưu ý hoàn thành công tác đầu tư và khởi công đường dây mạch 2 cấp điện cho Phú Quốc đảm bảo tiến độ. Đồng thời, xây dựng và triển khai thực hiện chủ đề năm 2018 “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” với các nội dung cụ thể, có đánh giá và kiểm soát thường xuyên; tiếp tục đẩy mạnh và phát triển khoa học công nghệ; đầu tư cấp điện ổn định cho các huyện đảo, xã đảo đã tiếp nhận…

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành (bên trái) trao Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho EVNSPC vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Theo báo cáo của EVNSPC, năm 2017, Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như nhu cầu phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ... Đặc biệt trong năm 2017, không tiết giảm phụ tải, cung ứng điện ổn định, kịp thời, liên tục cho khách hàng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - chính trị - xã hội trên địa bàn Tổng công ty quản lý.

Năm 2018, EVNSPC sẽ tiếp tục đảm bảo cung cấp điện ổn định đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quản lý với chất lượng và dịch vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của đất nước; tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục duy trì nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động...

Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

- Phát triển thêm 348.954 khách hàng, đạt tốc độ tăng trưởng là 4,78%/năm.

- 2.513/2.513 xã, phường, thị trấn có điện, đạt tỷ lệ 100%;

- Số hộ dân có điện là 7,67 triệu hộ - đạt tỷ lệ 99,4%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện là 5,11 triệu hộ - đạt tỷ lệ 99,18%.

- Điện thương phẩm: 60 tỷ 330 triệu kWh, đạt 100,01% kế hoạch.

Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2018:

- Điện thương phẩm (đã trừ tiết kiệm điện): 66 tỷ 170 triệu kWh, tăng 9,65 % so với năm 2017.

- Độ tin cậy cung cấp điện: SAIDI: 880 phút, SAIFI: 5,92 lần, MAIFI: 2,0 lần; Mức độ hài lòng khách hàng: >8.0 điểm.