EVNSPC đóng điện công trình Lộ ra 110kV của Trạm 220kV Phan Rí 2

Ngày 28/7, Ban Quản lý dự án lưới điện miền Nam (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam - EVNSPC), Công ty Điện lực Bình Thuận (PC Bình Thuận) tiến hành nghiệm thu và đóng điện công trình Lộ ra 110kV Trạm 220kV Phan Rí 2 (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).

Công trình lộ ra 110kV trạm 220kV Phan Rí 2 đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Ảnh: ĐVCC.

Công trình có tổng vốn đầu tư gần 52 tỉ đồng, do EVNSPC làm chủ đầu tư. PC Ninh Thuận là đơn vị quản lý vận hành.

Công trình gồm các hạng mục: xây dựng mới đường dây 4 mạch 110kV, xuất phát từ ngăn lộ 110kV Trạm 220kV Phan Rí 2 về đến trụ dừng cuối 4 mạch xây dựng mới gần Trạm biến áp 110kV Phan Rí hiện hữu.

Trong đó, 2 mạch sẽ chuyển tiếp vào đường dây 110kV Phan Rí - Lương Sơn và 2 mạch chuyển tiếp vào đường dây 110kV Phan Rí - Thủy điện Đại Ninh.

Đối với hướng tuyến đường dây 110kV đi qua địa bàn xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong có tổng chiều dài 3,657km.

Theo ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện miền Nam, công trình được hoàn thành sẽ góp phần giải phóng công suất hơn 250MWp từ các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Được biết, công trình lộ ra 110kV trạm 220kV Phan Rí 2 là công trình quan trọng, cấp bách nhằm giải phóng công suất các nhà máy năng lượng tái tạo; đồng thời tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện 110kV liên kết các khu vực Ninh Thuận - Bình Thuận. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam, cũng như có ý nghĩa quan trọng trong việc vận hành kinh tế hệ thống điện.

Trong thời gian tới, EVNSPC sẽ nỗ lực hoàn thành thêm các công trình đường dây 110kV tại Ninh Thuận và Bình Thuận theo đúng tiến độ nhằm truyền tải hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo bổ sung vào hệ thống điện.. Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ các công trình, cần có sự đồng thuận, hỗ trợ từ các cấp chính quyền và người dân địa phương, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.