EVNSPC đào tạo về đàm phán, soạn thảo hợp đồng và pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh điện

Trong tháng 9/2023, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức 4 lớp đào tạo đàm phán, soạn thảo hợp đồng và pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh điện cho 237 CBNV đang phụ trách, theo dõi công việc liên quan trong toàn EVNSPC.

Khóa đào tạo “Đàm phán, soạn thảo hợp đồng và pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh điện” được EVNSPC phối hợp với Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức nhằm nâng cao nghiệp vụ liên quan đến soạn thảo hợp đồng mua bán điện cũng như cung cấp kiến thức sâu về quy định pháp luật liên quan đến việc đàm phán và soạn thảo hợp đồng cho CBNV đang phụ trách, theo dõi công việc này.

Tiến sĩ Phan Phương Nam - Phó Trưởng khoa Luật Thương mại Trường Đại học Luật TP.HCM giảng viên lớp học - Ảnh: Ngọc Hân.

Tại khóa đào tạo, học viên được truyền đạt những chuyên đề liên quan đến hợp đồng mua bán điện, chuyên đề pháp luật về cư trú liên quan đến ký kết Hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) với khách hàng sinh hoạt đáng lưu ý. Đây là một nội dung mới mà CBNV cần phải cập nhật, bởi các quy định cư trú và điều kiện cần thiết để ký kết HĐMBĐ có thay đổi. Học viên cần nắm rõ khái niệm cư trú, nơi cư trú, qua đó xác nhận cư trú để thương thảo ký HĐMBĐ theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Các vấn đề trong việc thực hiện hợp đồng mua bán điện theo quy định được giảng viên triển khai một cách rõ ràng, cụ thể, qua đó học viên có thể hiểu rõ về các quy định pháp luật liên quan đến ngành điện, ứng dụng pháp luật vào hoạt động ký kết hợp đồng mua bán điện trong công việc thực tế. Ngoài ra, lĩnh vực Luật tài chính, Luật doanh nghiệp, Luật ngân hàng, Luật bảo hiểm, Luật thuế và lĩnh vực giải quyết tranh chấp cũng được các giảng viên nhắc đến.

Bên cạnh đó, những kiến thức nghiệp vụ về truyền thông, xử lý các vấn đề liên quan đến truyền thông, khủng hoảng truyền thông, tuyên truyền các chính sách về điện cũng được chia sẻ tại các lớp học. Đây là những kiến thức hết sức bổ ích cho lực lượng làm công tác soạn thảo, quản lý HĐMBĐ đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc EVNSPC.

Trong quá trình đào tạo, các học viên và giảng viên thường xuyên chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, hỏi đáp để sáng tỏ hơn những vấn đề liên quan, các chuyên đề mang lại lợi ích lớn trong việc thực hiện công việc hàng ngày.


  • 27/09/2023 03:30
  • Ngọc Hân
  • 3679