EVNSPC đã thanh toán hơn 17 tỷ đồng cho khách hàng bán điện mặt trời áp mái

Đến hết tháng 8/2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã thanh toán cho 2.948 khách hàng có sản lượng điện dư bán lại cho ngành Điện, với tổng số tiền 17,15 tỷ đồng, tương đương hơn 7,6 triệu kWh.

Lũy kế đến ngày 30/8/2019, tổng công suất điện mặt trời áp mái của khách hàng tại các tỉnh thành cho EVNSPC quản lý là 21.272 kWp (đạt 127% so với kế hoạch EVN giao) với tổng số 5.982 khách hàng được lắp đặt công tơ 2 chiều. 

Cũng theo EVNSPC, 8 tháng đầu năm 2019, ngoài việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng trên địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, Tổng công ty còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền tiết kiệm điện. Tổng 8 tháng, lượng điện tiết kiệm khoảng 914 triệu kWh, tương đương 1,95% sản lượng điện thương phẩm.

Để đạt được kết quả này, thời gian qua, Tổng công ty đã triển khai nhiều chương trình tiết kiệm điện như: Ngày hội tiết kiệm điện; tiếp tục triển khai các mô hình tiết kiệm điện trong nuôi tôm công nghiệp; các dự án tiết kiệm năng lượng đầu tư theo mô hình ESCO,...