EVNSPC: Tổng lượng điện mặt trời mái nhà phát lên lưới đạt hơn 97 triệu kWh

97,6 triệu kWh là tổng sản lượng điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) của khách hàng trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam phát lên lưới điện lũy kế đến hết tháng 5/2020, theo báo cáo của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

EVNSPC đã và đang đẩy mạnh phát triển ĐMTMN trên địa bàn 21 tỉnh, thành khu vực phía Nam. Ảnh: ĐVCC.

Tính riêng tháng 5, sản lượng ĐMTMN khách hàng phát lên lưới là trên 26,4 triệu kWh. EVNSPC đã ký biên bản lắp đặt công tơ 2 chiều với 1.736 khách hàng, tổng công suất pin lắp đặt 41.629kWp. 

Lũy kế đến tháng 5, EVNSPC đã thanh toán tiền mua ĐMTMN cho 4.138 khách hàng với sản lượng điện trên 82,7 triệu kWh, tương ứng số tiền đã trả cho khách hàng gần 185 tỷ đồng. Tổng số khách hàng được ký biên bản lắp đặt công tơ hai chiều là 4.495 khách hàng, với tổng công suất tấm pin lắp đặt 138.508kWp, đạt 40% kế hoạch EVN giao (350MWp).

Thời gian tới, Tổng công ty sẽ tiếp tục tuyên truyền và hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, hộ dân trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà để khai thác hiệu quả nguồn năng lượng này.


  • 11/06/2020 02:43
  • Huy P.
  • 20681