EVNSPC: Tổng công suất điện mặt trời áp mái của khách hàng tăng thêm gần 51.400 kWp

Đây là tổng công suất lắp đặt điện mặt trời áp mái (ĐMTAM) của khách hàng mới, tính riêng trong hai tháng đầu năm 2020 tại địa bàn do Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) quản lý.

Năm 2020, EVNSPC tiếp tục mục tiêu phát triển ĐMTAM sâu rộng đến 21 tỉnh, thành khu vực phía Nam.

EVNSPC cũng cho biết, riêng trong tháng 2/2020 đã ghi nhận sản lượng ĐMTAM phát lên lưới là 19,46 triệu kWh.

Lũy kế đến hết ngày 29/2/2020, tổng công suất ĐMTAM của khách hàng tại 21 tỉnh thành do EVNSPC quản lý là 241.880 kWp.

Ngoài ra, tính đến hết tháng 2/2020, EVNSPC cũng đã thanh toán hơn 106,79 tỉ đồng tiền mua phần điện dư từ hệ thống ĐMTAM cho 4.126 khách hàng, tương ứng với sản lượng điện thanh toán là 47,4 triệu kWh.

Thời gian tới, thực hiện theo Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường phát triển năng lượng tái tạo và chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty sẽ tiếp tục tuyên truyền, tư vấn và hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, hộ dân trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam lắp đặt, sử dụng ĐMTAM.


  • 12/03/2020 11:03
  • Huy P.
  • 22940