EVNSPC: 100% khách hàng mua điện hạ áp trong tháng 5 đều được giải quyết cấp điện

Trong tháng 5/2021, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho gần 29.170 khách hàng mua điện hạ áp, đạt 100% thời gian giải quyết theo quy định.

 Thợ điện EVNSPC hướng dẫn sử dụng điện cho khách hàng (chụp trước ngày 27/4/2021) - Ảnh: Ng.Tuấn.

Đối với khách hàng sinh hoạt mua điện hạ áp tại khu vực thành phố, thị xã, thị trấn, Tổng công ty đã giải quyết cấp điện với thời gian trung bình là 2,44 ngày; khách hàng sinh hoạt mua điện hạ áp khu vực nông thôn cũng đã được giải quyết với thời gian trung bình là 3,18 ngày. Đối với khách hàng mua điện hạ áp ngoài mục đích sinh hoạt được giải quyết với thời gian trung bình là 3,24 ngày.

EVNSPC cũng cho biết trong 5 tháng năm 2021, Tổng công ty và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam. 


  • 09/06/2021 10:05
  • Ngọc Tuấn
  • 3952