EVNPSC không để gián đoạn sản xuất của 14 nhà máy điện vì dịch COVID-19

Là đơn vị làm nhiệm vụ sửa chữa 14 nhà máy điện trải dài khắp cả nước, Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC) luôn chủ động xây dựng các phương án, kịch bản để đảm bảo mục tiêu kép “Không gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch”. Trang evn.com.vn có cuộc trao đổi với ông Phan Đình Hòa – Giám đốc EVNPSC.

Ông Phan Đình Hòa – Giám đốc EVNPSC (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra công tác sửa chữa tại Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Ảnh chụp ngày 2/5/2021.

PV: Trước diễn biến dịch COVID-19 phức tạp trên cả nước, EVNPSC đã có những giải pháp gì để đảm bảo mục tiêu kép, thưa ông?

Ông Phan Đình Hòa: EVNPSC đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai nghiêm túc các chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; yêu cầu trưởng các đơn vị cùng toàn thể CBCNV trong EVNPSC thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh từ những kênh thông tin chính thống, chủ động theo dõi sức khỏe, tuyệt đối chấp hành và thực hiện tốt 5K.

CBCNV làm việc tại Văn phòng Cơ quan EVNPSC (Hà Nội) chuyển sang làm trực tuyến và chỉ duy trì số lượng ít nhân viên trực tại cơ quan để đảm bảo nhiệm vụ chỉ huy, điều hành và quản lý công tác sửa chữa tại các nhà máy điện.

Đối với các phân xưởng sửa chữa tại các nhà máy điện, các nhóm công tác ở một số đơn vị phát điện được tổ chức trực sửa chữa tập trung, bố trí ăn nghỉ tại nhà máy trong suốt thời gian phòng chống dịch bệnh.

Lực lượng này phối hợp chặt chẽ với đơn vị phát điện để triển khai phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, cũng như thực hiện sửa chữa tại nhà máy bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn.

PV: Dịch bùng phát tại nhiều địa phương gây những khó khăn gì cho đơn vị, thưa ông?

Ông Phan Đình Hòa: Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN là đơn vị phụ trách công tác sửa chữa đối với 14 nhà máy điện (bao gồm cả thủy điện, nhiệt điện và điện mặt trời) trải dài trên ba miền Bắc, Trung, Nam. Do vậy, dịch bùng phát tại tác địa phương đã gây ra rất nhiều khó khăn, đặc biệt đối với công tác sắp xếp, bố trí và huy động nhân sự trong các đơn vị thuộc EVNPSC phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa và xử lý sự cố tại các nhà máy điện.

Bên cạnh đó, công tác mua sắm, cung cấp vật tư, thiết bị (VTTB) và  chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam cũng rất khó khăn; công tác lập dự toán mua sắm VTTB cũng bị ảnh hưởng do giá hàng hóa, dịch vụ kỹ thuật biến động liên tục.

EVNPSC liên tục phải điều chỉnh và đưa ra những phương án thích hợp sao cho không ảnh hưởng đến công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị, đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu.

EVNPSC kiểm tra thân nhiệt trước khi vào vị trí làm việc sửa chữa tổ máy 2 Nhà máy Thủy điện Sơn La, tháng 5/2021

EVNPSC cũng đã chủ động chuẩn bị phương án, sẵn sàng trước mọi tình huống có thể xảy ra, nhằm phối hợp với đơn vị phát điện đảm bảo vận hành các tổ máy ổn định, liên tục, phù hợp điều kiện thực tế.

Một trong những trọng tâm năm nay của chúng tôi là sửa chữa tổ máy 1 (S1) Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình (dự kiến tháng 10/2021). Giai đoạn cao điểm số lượng CBCNV tham gia sửa chữa có thể lên đến gần 350 người. Ban lãnh đạo Trung tâm đã lên phương án chi tiết cho tình huống dịch bệnh có thể kéo dài, tất cả lực lượng tham gia đại tu tổ máy S1 sẽ thực hiện sinh hoạt tập trung, không về nhà sau khi hết giờ làm việc. EVNPSC chia nhỏ các tổ đội sản xuất trong quá trình đại tu, tăng cường giao tiếp thông qua điện thoại, các ứng dụng trực tuyến, thực hiện nghiêm công tác vệ sinh, phòng chống dịch theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó CBCNV thực hiện công tác sửa chữa tổ máy S1 NMNĐ Thái Bình sẽ được hưởng các chế độ ăn nghỉ tập trung sau ca làm việc và phụ cấp phòng chống COVID theo quy định của EVN.

PV: EVNPSC có đề xuất, kiến nghị gì trước những lý do bất khả kháng là dịch bệnh này?

Ông Phan Đình Hòa: EVNPSC kiến nghị Tập đoàn tiếp tục quan tâm chỉ đạo thường xuyên và hỗ trợ đơn vị trong quá trình triển khai công tác sửa chữa tại các nhà máy điện trong điều kiện phòng chống dịch bệnh; chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, các đơn vị phát điện trong Tập đoàn xem xét, thống nhất điều chỉnh phương thức vận hành phục vụ công tác sửa chữa phù hợp trong từng giai đoạn của dịch bệnh.

Đề nghị các đơn vị phát điện phối hợp chặt chẽ với EVNPSC trong quá trình triển khai các danh mục sửa chữa theo kế hoạch; cùng xem xét, thống nhất điều chỉnh lịch sửa chữa phù hợp với tình hình thực tế do ảnh hưởng của dịch bệnh để đảm bảo tốt nhất các điều kiện cho vận hành ổn định, liên tục các tổ máy, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được Tập đoàn giao năm 2021.

PV: Xin cảm ơn ông!


  • 30/07/2021 08:00
  • Trần Hiếu (thực hiện)
  • 7972