EVNPECC2 được vinh danh 'doanh nghiệp niêm yết tốt nhất năm 2020'

Vừa qua, tại Diễn đàn Kinh doanh 2020 do Tạp chí Forbes Việt Nam tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 (EVNPECC2) được vinh danh trong danh sách 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất tại Việt Nam.

Phó Tổng giám đốc EVNPECC2 Phạm Liên Hải nhận Bảng vinh danh tại Diễn đàn Kinh doanh 2020.

Theo đại diện Forbes Việt Nam, việc đánh giá xếp hạng dựa trên các tiêu chí liên quan đến mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp như thương hiệu, chất lượng quản trị doanh nghiệp, triển vọng phát triển bền vững và kết quả sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 5 năm liên tiếp.

Cuộc bình chọn được Forbes Vietnam thực hiện dựa trên kết quả 3 vòng sàng lọc khắt khe với các doanh nghiệp. Vòng sơ loại chọn ra các công ty có tình hình kinh doanh tốt, niêm yết ổn định trên sàn HOSE và HNX, quy mô giá trị vốn hóa và doanh thu trên 500 tỷ đồng.

Ở vòng tiếp theo, các công ty được chấm điểm theo các tiêu chí về tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu (ROE), lợi nhuận/ tổng tài sản (ROA) hay các tiêu chí đo lường hoạt động, rủi ro riêng của nhóm ngân hàng như thu nhập lãi thuần/ tài sản sinh lãi (NIM), tỷ lệ trích lập dự phòng (RCC), tỷ lệ nợ xấu (NPL)… và tăng trưởng EPS giai đoạn 2015 - 2019. 

Vượt qua các vòng này, các công ty được Forbes đánh giá về mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp, bao gồm các tiêu chí về thương hiệu, chất lượng quản trị doanh nghiệp, nguồn gốc lợi nhuận trong quá khứ và triển vọng phát triển bền vững.

Với những kết quả kinh doanh tốt các năm liên tiếp trong giai đoạn 2015 - 2019, được sự đánh giá cao thông qua các vòng sơ loại, phân tích định lượng và định tính về tỷ lệ tăng trưởng, khả năng sinh lời, chất lượng quản trị doanh nghiệp, sức mạnh thương hiệu, tính minh bạch trong quản trị và công bố thông tin, nguồn gốc lợi nhuận và triển vọng phát triển bền vững, EVNPECC2 đã được vinh danh trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2020.


  • 22/10/2020 04:39
  • Ngọc Quang
  • 6973