EVNNPT tuyên dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 28/7, tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020.

Tại hội nghị, ông Vũ Trần Nguyễn - Phó Tổng giám đốc EVNNPT cho biết: Trong 5 năm qua, nhiều phong trào thi đua thiết thực đã lan tỏa, thu hút được đông đảo công nhân lao động tham gia và mang lại hiệu quả cao. Nổi bật trong đó là: Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hàng năm; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm; thi đua “Lao động giỏi”,...

Qua đó, CBCNV EVNNPT đã phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, góp phần vào thành quả chung của EVNNPT, đảm bảo quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định.

Thừa ủy quyền của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Đặng Phan Tường trao Cờ thi đua của Ủy ban cho những tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020

Trong những năm qua, EVNNPT luôn đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định lưới truyền tải điện với suất sự cố thấp hơn so với suất sự cố cho phép; hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng điện truyền tải với mức tăng trưởng bình quân 9,02%/năm; các chỉ tiêu điện tự dùng cho truyền tải, tổn thất truyền tải điện, sửa chữa lớn, lợi nhuận hàng năm đều hoàn thành kế hoạch được giao. Đặc biệt, nhiều năm qua toàn Tổng công ty không để xảy ra tai nạn lao động.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, EVNNPT đã khởi công 213 công trình, đóng điện 255 công trình lưới điện truyền tải. Trong đó, có nhiều dự án trọng điểm phục vụ đấu nối, giải tỏa các nguồn điện, các dự án đảm bảo cấp điện cho Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước. 

Trong 5 năm qua, toàn Tổng công ty đã có trên 800 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng trong thực tế sản xuất, làm lợi nhiều tỷ đồng. Nhiều công trình được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy EVN, Công đoàn Điện lực Việt Nam và Đảng ủy EVNNPT công nhận và quyết định gắn biển chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước, của ngành.

Thừa ủy quyền của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng giám đốc EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng trao Bằng khen của Ủy ban cho những cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020

Cũng tại hội nghị này, ông Nguyễn Tuấn Tùng - Tổng giám đốc EVNNPT đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với những nội dung cơ bản như: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm, cấp bách; Thợ quản lý vận hành giỏi,...

Đảm bảo hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; kiểm tra, đánh giá thực trạng các phong trào thi đua tại đơn vị, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất; đưa công tác thi đua, khen thưởng trở thành động lực, thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị và Tổng công ty trong năm 2020 và giai đoạn 2020 - 2025.


  • 28/07/2020 06:00
  • Quang Thắng
  • 3150