EVNNPT tăng cường tiết kiệm điện

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) mới đây đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc về việc đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo.

Theo đó, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia yêu cầu các đơn vị trực thuộc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1902/CT-EVN ngày 08/4/2024 của Tổng giám đốc Tập đoàn về việc tăng cường thực hiện Chương trình quản lý nhu cầu điện năm 2024.

Các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp truyền thông phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế ở từng đơn vị, từng địa phương, đảm bảo mang lại hiệu quả truyền thông cao. Đặc biệt, trong các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 5, 6, 7), tập trung tuyên truyền các biện pháp mang lại hiệu quả thiết thực về tiết kiệm điện.

Bên cạnh đó, tiếp tục tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí, mạng xã hội, các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên để tuyên truyền các giải pháp, cách làm hay, điển hình tiên tiến, sáng kiến trong tiết kiệm điện. 

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện trên tất cả các phương tiện thông tin (trong và ngoài đơn vị), gắn với thông điệp “Tiết kiệm điện – thành thói quen”. Tải và sử dụng bộ tài liệu tuyên truyền Chỉ thị số 20/CT-TTg về Tiết kiệm điện (poster, banner, Facebook/avatar) trên trang thông tin https://tietkiemnangluong.com.vn/ (của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả). Treo banner “Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ” trên các website của đơn vị, gắn với trang thông tin https://tietkiemnangluong.com.vn.


  • 13/05/2024 10:20
  • PV
  • 466