EVNNPT kiểm tra công tác đảm bảo cung cấp điện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đoàn công tác của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) do ông Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT dẫn đầu đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cung cấp điện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thăm hỏi, động viên CBCNV Truyền tải điện Hà Nội tại các điểm trực.

Đoàn công tác kiểm tra tại TBA 220kV Hà Đông

Tại các trạm biến áp (TBA) 220kV Thành Công, Chèm, Hà Đông, đoàn công tác đã kiểm tra một số nội dung như kiểm tra vận hành các thiết bị, phương án đảm bảo an toàn cung cấp điện, xử lý tình huống khẩn cấp, tác phong làm việc của lực lượng vận hành và các điểm ứng trực.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng đánh giá cao những nỗ lực của Công ty Truyền tải điện 1, Truyền tải điện Hà Nội, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của lực lượng vận hành tại các Trạm biến áp, Đội truyền tải điện thuộc Truyền tải điện Hà Nội.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm từ lãnh đạo đến CBCNV, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, các quy định, các phương án đã được phê duyệt, trong bất cứ điều kiện nào cũng phải đảm bảo vận hành an toàn tuyệt đối phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


  • 28/01/2021 02:58
  • Mạnh Hùng (PTC1)
  • 1727


Các Tin khác