EVNNPT hướng đến 4 tổ chức truyền tải điện hàng đầu ASEAN

Đây là một trong những mục tiêu của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), nằm trong đề án Chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040.

Hội thảo Chiến lược phát triển Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 diễn ra ngày 26/12, tại Hà Nội

Ông Đặng Phan Tường - Chủ tịch HĐTV EVNNPT cho hay, mục tiêu của Đề án phù hợp với mục tiêu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đặt ra đối với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

“Để thực hiện mục tiêu này, EVNNPT đã và đang xây dựng các giải pháp với kế hoạch triển khai cụ thể cho từng giai đoạn phát triển như: Đầu tư phát triển; quản lý vận hành; ứng dụng khoa học công nghệ; tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực; huy động vốn cũng như bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu... Cùng với đó, truyền thông, quan hệ cộng đồng và quan hệ quốc tế cũng là những nhiệm vụ Tổng công ty đặc biệt quan tâm”, ông Tường cho hay.

Hiện, EVNNPT đang tập trung thực hiện các mục tiêu chính như xây dựng hệ thống truyền tải điện Quốc gia đồng bộ, hiện đại; đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ kinh tế, chính trị - xã hội, an ninh quốc phòng và thị trường điện Việt Nam; sử dụng hợp lý các nguồn lực, sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn, tích lũy để đầu tư phát triển.

Tổng công ty cũng tập trung xây dựng mô hình tổ chức, quản trị chuyên nghiệp, hiệu quả cao, tham gia và chuẩn bị các điều kiện cần thiết đáp ứng các cấp độ của thị trường điện, đẩy mạnh thực hiện văn hóa doanh nghiệp, không ngừng cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho cán bộ công nhân viên, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động.

Theo Đề án, đến năm 2020, EVNNPT trở thành một trong bốn tổ chức truyền tải điện hàng đầu khu vực ASEAN, năm 2025 trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á và đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trên thế giới.

Đề án Chiến lược phát triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 do Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) nghiên cứu và tư vấn.


  • 26/12/2017 04:33
  • Hồng Hoa
  • 11318