EVNNPT diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin cho hệ thống website

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) phối hợp với Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin cho hệ thống website.

Tham dự có ông Đào Hoàng Dương – Phó Trưởng ban Viễn thông và CNTT Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Lưu Việt Tiến – Phó Tổng giám đốc EVNNPT, cùng cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin của EVNNPT và các đơn vị trực thuộc.

Ông Lưu Việt Tiến – Phó Tổng giám đốc EVNNPT phát biểu tại diễn tập

Phát biểu buổi diễn tập, Phó Tổng giám đốc EVNNPT Lưu Việt Tiến cho rằng: Trong những năm qua, công tác chuyển đổi số của EVNNPT đã diễn ra rất mạnh mẽ. Điều này đặt ra những thách thức không nhỏ trong vấn đề đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường số. Buổi diễn tập này nhằm nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực điều phối, ứng cứu sự cố cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách về công nghệ thông tin và an toàn thông tin của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các đơn vị trực thuộc.

Các thành viên tham gia diễn tập ứng cứu sự cố

Nội dung chính của chương trình diễn tập tập trung vào đào tạo – huấn luyện về an toàn thông tin, mô phỏng tình huống có đối tượng tấn công thực hiện khai thác, thu thập dữ liệu, từ đó phát tán một loại mã độc tống tiền (Ransomware) vào hệ thống mạng của các đơn vị.

Ông Đào Hoàng Dương – Phó Trưởng ban Viễn thông và CNTT EVN đánh giá cao EVNNPT và các đội đã có sự chuẩn bị chu đáo, nắm vững kiến thức về an toàn thông tin. Thông qua diễn tập sẽ giúp EVN nói chung và ENNNPT nói riêng đánh giá được năng lực bảo vệ an toàn thông tin, khả năng sẵn sàng ngăn chặn, xử lý, ứng cứu sự cố tấn công trên không gian mạng. 

Ban Viễn thông và CNTT EVN mong muốn, sau buổi diễn tập này, đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn thông tin của các đơn vị sẽ phổ biến, đào tạo thêm cho những người vận hành, những người dùng cuối, để góp phần thực hiện tốt hơn công tác này tại mỗi đơn vị.


  • 23/12/2022 07:00
  • Thu Hiền
  • 4275